Hvad synes du om den nye overenskomstaftale?

Dagens Medicin inviterer i denne spørgeundersøgelse praktiserende læger til at tilkendegive deres holdning til aftalen om en ny overenskomst for almen praksis.

Din deltagelse er sikret anonymitet, og resultaterne vil blive offentliggjort i løbet af uge 42.