Lægehuset i Nakskov
Lægehuset i Nakskov som drives af Nordic Medicare har gennem længere tid ageret skydeskive for en gruppe utilfredse borgere fra lokalområdet. Resultatet af regionens undersøgelse viste et lidt andet billede.

Patienterne i Nakskov er overvejende tilfredse Udbudsklinikken i Nakskov, som drives af det private firma Nordic Medicare, har de seneste år været genstand for en del kritik fra borgere i nærområdet. Men nu viser undersøgelse en overvejende tilfredshed med tilbuddet.

​Syv ud af ti patienter er meget tilfredse eller i nogen grad tilfredse med den service, de får, når de har en tid hos lægerne og sygeplejerskerne hos Nordic Medicare i Nakskov.

Det er resultatet af den undersøgelse, som regionsrådsformand i Region Sjælland Heino Knudsen bebudede i november på baggrund af en række serviceklager fra borgere i lokalområdet.

»Vi har med denne undersøgelse fået bekræftet, at Nordic Medicare overordnet set leverer en service, som de fleste patienter er tilfredse med. Det er vi glade for, da de er en vigtig samarbejdspartner for regionen, som sikrer lægedækning i et område, hvor det ikke har været muligt at tiltrække privatpraktiserende læger,« udtaler Heino Knudsen i en pressemeddelelse om undersøgelsen, hvor 2.401 patienter af de 5.355 adspurgte har svaret.

Region Sjælland er en af de regioner på landsplan, som er hårdest ramt af lægemangel – og særligt borgerne på Lolland og Falster er for manges vedkommende dækket af en privat udbudsklinik.

Førte til underskriftsindsamling

Som Dagens Medicin kunne fortælle i oktober sidste år, herskede der for anden gang på to år dog utilfredshed over det almen medicinske tilbud i Nakskov blandt en gruppe borgere. Det førte til en underskriftsindsamling på internettet, som mere end 300 borgere tilsluttede sig. 

En utilfredshed som Nordic Medicares sundhedsfaglige direktør, Niels H. Riewerts Eriksen, dengang tilskrev virksomhedens arbejde med at sænke brugen af afhængighedsskabende medicin.

»Vi har 23.000 borgere tilknyttet vores klinikker på Lolland-Falster. Langt størstedelen er tilfredse, men når vi har sænket brugen af afhængighedsskabende medicin så kraftigt efter, vi overtog lægehuset for knap tre år siden, vil der altid være patienter, som er utilfredse,« sagde Niels H. Riewerts Eriksen. 

Hår i suppen

Selvom syv ud af ti patienter er overvejende tilfredse med servicen hos Nordic Medicare, er der dog områder, hvor der er plads til forbedringer, mener regionsrådsformand Heino Knudsen. 

Et par af de områder, regionen gerne vil i dialog om, er blandt andet muligheden for telefonisk konsultation, ligesom patienterne gerne skal have at vide, om de har en aftale med en læge eller en sygeplejerske, når de har en tid i klinikken.

Samtidig fik Region Sjælland i sidste uge dispensation til at oprette regionsklinikker flere steder i regionen – herunder hele Lolland og Guldborgsund kommune.

Kommentarer

  1. Hmmm… I PLO-praksis fik 84,9% karakteren “enestående” eller “meget god”, 12,0% “god”. I alt 96,9% – sammenlignet med udbudsklinik 45% “I høj grad” tilfreds og 26% “i nogen grad tilfreds”.
    Statistik er en sjov størrelse. Ud fra samme tal kan man konkludere, at 3,1% af PLO-klinikkers patienter har en grad af utilfredshed, mens det tilsvarende tal for udbudsklinikker er 28%, altså 9 gange så mange.
    Forskellen er vist ikke til at tage fejl af, end ikke for Region Sjællands politikere.

Skriv kommentar