På kardiografisk afdeling på OUH

68-årige Emilio Arqueros deltager i en forsøgsrække, som skal ruste hjertelæger til bedre at kunne fastsætte det optimale tidspunkt for at udskifte hjerteklapper

Skriv kommentar