Opfølgning kræver stabilitet Højtspecialiserede ambulatorier udfordres af det hastigt voksende antal patienter

For snart 400 år siden lod Gustav 2. Adolf af Sverige prestigekrigsskibet Vasa bygge.

I løbet af 1625 blev flere end 1.000 egetræer fældet, og håndværkere på tværs af landegrænserne stod for den krævende konstruktion.

Vasa lettede på trods af en afbrudt stabilitetstest anker søndag 10. august 1628, for efter en sømil og 20 minutter senere at krænge til siden og herefter synke ud for Beckholmen ved Djurgården.

Sammenligningen er forhåbentlig helt ubegrundet – grebet ud af det blå. Alligevel håber jeg, at håndværket på tværs af sektorer vil bibringe de nye opfølgningsprogrammer på kræftområdet den stabilitet, som vil sikre dem mod at skulle dele skæbne med den tids mest pragtfulde og kraftige krigsskib.

Baggrunden for omlægning af kræftkontrol til opfølgningsprogrammer skal bl.a. søges i en medicinsk teknologivurdering fra 2009.

Faste kontrolforløb hos gynækologiske kræftpatienter fandtes yderst uensartet udbudt og med manglende evidens for indsatsen. Tankevækkende medførte de heller ikke forbedring af prognosen ved recidiv.

I ønsket om en rationel anvendelse af speciallægeressourcer på tværs af sektorer og for at tilgodese det udækkede patientbehov foranledigede Sundhedsstyrelsens Task Force på Kræft- og Hjerteområdet i 2011 udarbejdelse af de nu delvist implementerede opfølgningsprogrammer.

De højtspecialiserede ambulatorier udfordres af det hastigt voksende antal patienter og må i fremtiden nødvendigvis koncentrere sig om de, som reelt har behov. Behov som til gengæld skal identificeres og håndteres.

Helt i tidens ånd vil patienterne skulle medinddrages i egen omsorg og i regi af ‘egen læge’ sikres genhenvisning ved mistanke om sygdomsrecidiv. Tilsvarende vil kommunerne skulle tilbyde rehabilitering, hvor dette ikke kræver højtspecialiseret ekspertise.

Men hvorledes kan disse aldeles nødvendige opfølgningsprogrammer på tværs af sektorer sikres den nødvendige stabilitet mod forlis ved søsættelsen?

Alt imens programmernes grundlæggende behovsorienterede tilgang har gjort patientforeningerne til konstruktive støtter, har tanken om brud med indgroede vaner og tradition givet anledning til nogen skepsis blandt hospitalets fagpersonale.

Der har undervejs været tale om en mindre klinisk kulturrevolution, og flere af programmerne undlader bevidst at sende patienter på tværs af sektorer.

Til trods for en generel respekt for sektorovergange anser jeg og mange andre den praktiserende læge for tovholder i det specialiserede sundhedsvæsen og gerne omdrejningspunkt i forhold til de aktuelle opfølgningsprogrammer.

Imidlertid er der aktuelt, skønt programmet på prostatakræftområdet i projekt har vist sig at virke i Region Midtjylland og nu nationalt angives implementeret, ikke nogen i primærsektoren at give patientstafetten videre til – et forhold som ikke må tillades at give anledning til slagside og lækage af opfølgningsprogrammerne, allerede inden de er stukket til søs.

En længe påberåbt voldsom undervurderet konstruktionsfejl, som selv i havblik vil kunne krænge det samlede program til forlis, kan umuligt længere komme bag på nogen.

Den nye opfølgning kræves i modsætning til i dag at være evidensbaseret.

Kvaliteten af den givne behandling og efterfølgende rehabilitering skal naturligvis kunne sikres. Et krav som til gengæld kræver adgang under ansvar til de aktuelt misforstået båndlagte kliniske patientdata.

Vi er mange, der forventer, at der meget snart findes de nødvendige løsninger på det samlede opfølgningsprograms stabilitetsproblemer – for ud og sejle skal det, splitte mine bramsejl!

Mit optimistiske bud er, at tele-PROM på sigt vil kunne give opfølgningsprogrammerne en nødvendig stabilitet og muligvis overflødiggøre mange af primærsektorens ‘kontrolopgaver’ og samtidigt sikre kræftbehandlerne de afgørende men aktuelt forbudte patientdata.

»Vi vidste, at der var forskel på dimensioneringen mellem bagbord og styrbord, men at der var så store forskelle, vidste vi ikke,« siger Vasamuseets forskningsleder Fred Hocker ifølge standby.dk.

Skriv kommentar