Onikologisk_01

Vi følger forløbskoordinator Marian Svendsen en dag på jobbet, som hun har en solid faglig ballast til: Ti år som sygeplejerske på et sengeafsnit på onkologisk afdeling, efterfulgt af yderligere fem år som specialeansvarlig sygeplejerske på samme afsnit.

Skriv kommentar