OK18: Rathcke udelukker forlig kun for læger

OK18: Rathcke udelukker forlig kun for læger Camilla Rathcke, formand for Yngre Læger, håber stadig på forhandlinger i Forligsinstitutionen. Hvis det ikke lykkes, er hun sikker på, at musketer-eden mellem de falige organisationerne holder.

Forhandlingerne i Forligsinstitutionen er fortsat i gang, og det er ikke sikkert, at det reelt vil komme til hverken en strejke eller lockout. Det centrale spørgsmål er, om arbejdsgiverne kan lokke de faglige organisationer til at bryde eden ved at give dem indrømmelser på frokostpausen og lønnen. Det scenarie udelukker formanden for Yngre Læger Camilla Rathcke, som sidder ved forhandlingsbordet som repræsentant for Akademikerne (AC).

De faglige organisationer har varslet strejke for omkring 100.000 ansatte, mens staten, regionerne og kommunerne har meldt ud, at de er klar til at lockoute op imod 440.000 offentlige ansatte. Samtidig fortsætter forhandlingerne i Forligsinstitutionen, hvor det kan blive svært at få parterne tættere på hinanden, hvis musketer-eden holder, da det kræver en ændring af lovindgrebet fra 2013.

Musketer-eden vil bestå

Formanden for Yngre Læger Camilla Rathcke afviser, at de vil indgå forlig med arbejdsgiverne, når det kommer til spisepausen og lønnen, hvis lærerne ikke kan forhandle en ny aftale om deres arbejdstid på plads.

»Jeg ser ikke i hverken sol, måne eller stjerner, at det håndslag vi har givet hinanden brydes. Det kan jeg ikke forestille mig, nej,« siger hun.

Ifølge hende er musketer-eden ikke blot et spørgsmål om, hvor lang tid lærerne skal arbejde, men et spørgsmål om grundlæggende principper i den danske model.

»Det handler ikke bare om lærernes arbejdstid. Det handler om hele den danske model og de principper, vi har aftalt, nemlig at vi skal løse problemstillingerne ved forhandlingsbordet, hvor vi synes, at det er helt urimeligt, at man ved lov har fastlagt nogle vilkår for en bestemt gruppe af ansatte,« siger hun.

Økonomisk solidaritet

En anden væsentlig udfordring i ok-forhandlingerne er, at det er meget forskelligt, hvor mange penge de forskellige foreningerne har i deres strejkekasser. Mange af medlemmerne i Lærerforeningen er først lige blevet færdige med at betale af på deres lån fra konflikten i 2013, og de vil derfor ikke have råd til at holde en konflikt kørende i lige så lang tid som f.eks. Yngre Læger og Overlægeforeningen.

Camilla Rathcke vil ikke afvise, at der kan blive tale om økonomisk solidaritet med de foreninger, der ikke har en lige så stor strejkekasse, men hun mener slet ikke, at konflikten vil komme dertil.

Ingen frygt for lovindgreb

Hvis det kommer til et hurtigt lovindgreb, betyder det ifølge Camilla Rathcke ikke, at alt er tabt for de faglige organisationer.

»Det er ikke gratis for politikerne at gå ind og lovgive på det her område. Man skal både finde opbakning i Folketinget, hvor arrene fra sidste lovindgreb i 2013 stadig kan ses, og der er valg næste år, hvor regeringen vel gerne vil genvælges. Det har måske ikke en økonomisk pris for politikerne, men det har altså en ret stor politisk pris,« siger hun.

Derfor frygter hun ikke et lovindgreb, men Camilla Rathcke understreger, at hun gerne ser, at de beholder de grundlæggende principper i den danske model og lander et forlig i Forligsinstitutionen.

»Vi frygter ikke et lovindgreb, men hvis det kommer dertil, så må Folketinget træffe en beslutning, og så må vi se, hvad det indeholder. Men i givet fald er det jo så ikke en del af det resultat, som vi har sat vores kryds på,« siger hun.

Skriv kommentar