Ørelægens rolle er ikke dobbelt Jeg honoreres for både forundersøgelse og behandling. Jeg følger patienten lige fra første undersøgelse og til en eventuel behandling. Er det en dobbeltrolle? Eller er det omsorg for vores patienter at følge dem hele vejen?

Debatten omkring ørelægers dobbeltrolle i høreapparatbehandling er efter min opfattelse misforstået.

Hvad forstår man egentlig med en dobbeltrolle?  Det nogle vælger at kalde en dobbeltrolle er, at jeg honoreres for både forundersøgelse og behandling. Jeg følger patienten lige fra første undersøgelse og til en eventuel behandling. Er det en dobbeltrolle? Eller er det omsorg for vores patienter at følge dem hele vejen?

Et godt eksempel er Emil på fem år. Han sover dårligt om natten og har ikke rigtigt lyst til at spise andet end suppe og blødt brød. Desuden snorker han som en bjørn. Emils mandler er kæmpestore og bør reduceres og han bliver opereret på min klinik efter kun 14 dage. Emil og hans mor kender mig, og er tryg ved, at jeg opererer Emil. Er det en dobbeltrolle, at jeg både stiller diagnosen og honoreres for behandlingen?

Forleden kom Gerda på 78 år ind i min klinik, fordi hørelsen var dårlig. Vi laver en høreprøve der viser, at Gerda har aldersbetinget høretab. Vi informerer hende om muligheden for offentlig og privat høreapparatbehandling. Gerda bliver endvidere skriftligt informeret i henhold til de gældende regler, og hun vælger at blive henvist til gratis høreapparat behandling på sygehuset.

To uger efter henvisningen modtager Gerda besked fra sygehuset om, at der er 72 ugers ventetid på høreapparat. Det er lang tid, når man har nedsat hørelse. Men i beskeden står også, at regionen har en overenskomst baseret aftale med de lokale ørelæger. Det betyder, at Gerda kan få høreapparat behandling på samme vilkår som på sygehuset, og at høreapparatbehandlingen er gratis for hende. Det vil Gerda gerne og hun får udleveret gratis høreapparater i min klinik efter kun seks uger. Regionen betaler for høreapparaterne og jeg honoreres for behandlingen. Er det en dobbeltrolle, at jeg først stiller diagnosen aldersbetinget høretab og bagefter honoreres for at behandle Gerdas høretab?

Jeg mener ikke, der er tale om en dobbeltrolle. Heller ikke når det kommer til patienter, der skal behandles med høreapparat. Ørelægernes har i mange år argumenteret for, at høreapparat behandling bør være en overenskomstydelse helt på linje med de øvrige behandlinger vi dagligt tilbyder i klinikkerne.

Jeg mener, at høreapparatbehandling også i fremtiden bør kunne tilbydes hos ørelægen uden omkostninger for de hørehæmmede. På den måde er der ingen rede penge mellem patienten og lægen. Og vigtigst af alt, er ørelægerne de eneste, der har kompetencen til at diagnosticere lidelser, som ikke alene kan behandles med høreapparat. Vi kan sørge for, at alvorlige lidelser i ørerne ikke bliver overset.

Jeg foreslår, at fremtidens høreapparatbehandling er et offentligt og gratis system, hvor behandlingen primært foregår på sygehuset eller på en af de 180 ørelægeklinikker, der er spredt ud over hele landet. Jeg finder det nemlig mest hensigtsmæssigt, at der ikke er rede penge mellem patient og behandler. Hverken hos de praktiserende ørelæger eller i de private høreapparatbutikker.

Skriv kommentar