Øget risiko for vaskulær demens blandt blodprop-overlevere Dansk registerstudie finder 35 pct. øget risiko for vaskulær demens blandt patienter, der har haft blodprop i hjertet. Bypassopererede har særlig høj risiko for at udvikle vaskulær demens.

Ikke kun blodpropper i hjernen, men også blodpropper i hjertet, øger risikoen for efterfølgende at udvikle såkaldt vaskulær demens. Det viser resultaterne af et stort dansk registerstudie, som læge, ph.d. Jens Sundbøll, klinisk epidemiologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, står bag.

Det har længe været kendt, at vaskulær demens kan udløses af bl.a. blodpropper i hjernen, men med den aktuelle undersøgelse er der nu også påvist en sandsynlig sammenhæng mellem blodpropper i hjertet og øget risiko for vaskulær demens.

Jens Sundbølls artikel er netop publiceret online i tidsskriftet Circulation, og resultaterne har skabt så stor faglig interesse, at de i den kommende trykte version vil blive ledsaget af en ledertekst, som beskriver betydningen af undersøgelsens resultater.

Jens Sundbøll har som en del af sin ph.d.-afhandling kortlagt antallet af demensdiagnoser blandt de ca. 200.000 danskere, der i perioden 1980-2012 overlevede det første år efter en blodprop i hjertet. Undersøgelsen viser, at disse personer har 35 pct. forøget risiko for at udvikle vaskulær demens – og den forøgede risiko varer ved i op til 35 år efter blodproppen i hjertet.

Muligt med forebyggelse

Vaskulær demens udgør kun ca. en femtedel af alle tilfælde af demens, men i modsætning til andre former for demens, f.eks. Alzheimers sygdom, er det i en vis grad muligt at forebygge- og dermed påvirke risikoen for denne form for demens, pointerer Jens Sundbøll.

»Med den nuværende demografiske udvikling med flere ældre, og en stærk stigning i forekomsten af demens og aldersrelaterede sygdomme, står vi som samfund og i sundhedsvæsenet over for en kæmpe udfordring i de kommende år. Aktuelt har vi ingen god behandling til nogen form for demens, men den femtedel, hvor demensen er udløst af vaskulære skader i hjernen, kan med stor sandsynlighed forebygges,« siger Jens Sundbøll og fortsætter:

»Den vaskulære demens er ofte en konsekvens af blodpropper, som er forårsaget af påvirkelige faktorer, vi kan gøre noget ved. Derfor vil bedre forebyggelse være det mest oplagte bud på, hvordan vi skal forsøge at reducere stigningen i antallet af demenstilfælde i de kommende årtier.«

I registerstudiet er de ca. 200.000 overlevere efter blodprop i hjertet undersøgt for alle tænkelige demensdiagnoser i Landspatientregistret og Det Psykiatriske Centralregister. Efterfølgende er de sammenlignet med en kontrolgruppe på én mio. personer fra den øvrige befolkning.

Bypasspatienter har særlig høj risiko

Undersøgelsen viser også, at de blodproppatienter, der efterfølgende får lavet en ballonudvidelse af de forsnævrede kranspulsårer, ikke har nogen øget risiko for vaskulær demens. Derimod har de hjertepatienter, der har gennemgået en bypassoperation, fire gange højere risiko sammenlignet med baggrundsbefolkningen. Jens Sundbøll tror dog, at indgrebet i sig selv kun er en medvirkende årsag til den stærkt øgede risiko for vaskulær demens blandt de bypassopererede personer.

»Vi kan ikke udelukke, at mikroembolier, som opstår under og efter operationen, kombineret med et midlertidigt blodtryksfald i hjernen, der kan skade udsatte dele af hjernen, er en medvirkende årsag. Men der er også den mulighed, at de patienter, der ender med at få en bypassoperation, allerede i udgangspunktet har større problemer med kredsløb og åreforkalkning, og derfor også større risiko for vaskulær demens end de patienter, der får udført en ballonudvidelse. Da der er tale om et registerstudie, kan vi ikke ud fra resultaterne bruge det til at dokumentere årsager til den sammenhæng, vi har set,« siger Jens Sundbøll.

Circulation 2017: Higher Risk of Vascular Dementia in Myocardial Infarction Survivors

Skriv kommentar