Odense med i EU-projekt til 94 mio. kr. Håber at komme nærmere årsagen til allergi

AllergiCentret ved Odense universitetshospital er med i et nyt EU-projekt, der har fået 94 mio. kr. (14,4 mio. euro) fra EU?s sjette rammeprogram. Projektet ? GA2LEN ? er et såkaldt Network of Excellence med 29 partnere fra 13 europæiske lande. GA2LEN skal kombinere forskningen i landene, bl.a. for at komme nærmere en forklaring på årsagerne til astma og allergi. I nogle vesteuropæiske lande er op mod en tredjedel af alle børn ramt af astma, og i Europa som helhed lider 80 mio. voksne mennesker af allergi. Heraf 80 pct. i en sådan grad, at de tager medicin.

»Vi har i mange år prøvet at finde ud af, hvorfor der er så mange allergikere. Men det er ikke lykkedes. Der har været mange spændende teorier, men ingen af dem har på nogen måde løst allergiens gåde,« siger professor Carsten Bindslev-Jensen, der er leder af AllergiCentret.

Man ved, at vesteuropæiske lande har nogen af verdens højeste allergiforekomster, og det er nærliggende at tro, at det hænger sammen med livsstilen i de rige lande: »Men vi ved stadig ikke, om det er faktorer, der er kommet til, eller faktorer, der er faldet væk,« siger han.

Samtlige europæiske lande har forsket i årsagerne til den stigende forekomst af allergi. Formålet med GA2LEN er at samle de mange resultater for at se, om det større materiale kan give svar på nogle spørgsmål.

Noget af det, Danmark kan bidrage med, er forskning i såkaldte fødselskohorter, hvor man følger en stor gruppe børn fra fødslen og op gennem barndommen og kortlægger deres risikofaktorer og eventuelle allergisymptomer. Den største danske kohorte omfatter 700 børn født i Odense i 1998 og 1999.

»Lignende studier er i gang bl.a. i Tyskland, England, Holland og Sverige. Nu går vi ind og ser, om vi kan lægge nogle af resultaterne sammen og få et større materiale og dermed et klarere billede,« siger Carsten Bindslev-Jensen.

AllergiCentret i Odense arbejder i forvejen sammen med forskergrupper i København og Århus, og de vil derfor også komme til at indgå i det europæiske netværk.

I forbindelse med de danske kohortestudier har forskerne taget afførings- og blodprøver på børnene, men meget af materialet ligger i fryserne uden at være analyseret. Det store allergiforskningsprojekt Danish Allergy Research Center (DARC), der blev oprettet i 1998, er gået i stå de senere år på grund af manglende bevillinger. Nu håber Carsten Bindslev-Jensen, at nogle de nye EU-midler vil åbne mulighed for, at de mange prøver kan analyseres.

Et delmål er bl.a., at man vil udvikle simplere metoder, der kan afløse priktesten og blodprøverne ved diagnosen af allergier. Inden for den femårige periode, som GA2LEN løber over, regner man med at have en ny allergitest, der kan foretages på spyt eller tårevæske.

Charlotte Frendved Hansen

Skriv kommentar