Nyt tilbud til KOL-patienter

Sundhedsudvalget i Ringkjøbing Amt har bevilget 115.000 kr. til et pilotprojekt om rehabilitering af patienter med såkaldt kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Rehabiliteringen skal foregå på sygehusene i Herning og Holstebro, hvor patienterne tilbydes fysisk træning, undervisning, psykisk støtte og dannelse af netværk mellem patienterne.

Steffen Bang Nielsen

Skriv kommentar