Nyt manifest vil forbedre anvendelsen af data i sundhedsvæsenet En ny græsrodsbevægelse vil med otte teser i et manifest skabe klarhed over, hvordan kvalitetsdata i sundhedsvæsenet skal forstås og anvendes.  

Alle landets hospitalsafdelinger og praktiserende lægehuse sender tusindvis af data ind til forskellige kvalitetsdatabaser, der blandt andet skal sikre en høj kvalitet i sundhedsvæsenet. Men sundhedspersonalet i alle sektorer skal have en fælles forståelse for, hvordan data skal anvendes, og de skal være bedre til at implementere det i deres hverdag.

Det er formålet for en ny græsrodsbevægelse ‘Læger for Databaseret Kvalitetsudvikling’, som har skrevet et manifest med otte teser, der skal skabe klarhed om, hvordan sundhedspersonalet kan anvende data.

Græsrodsbevægelsen ‘Læger for Databaseret Kvalitetsudvikling’ har lavet et manifest med otte teser om, hvordan sundhedsdata skal anvendes.

En af medlemmerne er Jens Winther Jensen, direktør for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram.

»Data kan gøre os klogere på, hvordan vi kan gøre vores arbejde bedre, men så er det også vigtigt, at vi forstår dem korrekt, før vi kan bruge dem. Med de her principper gør vi det bl.a. klart, hvordan vi skal forstå data, der løber over tid,« siger Jens Winther Jensen.

En af teserne er, at sundhedspersonalet skal anerkende, at data varierer over tid, og at der kan være forskellige årsager hertil. Det kan blandt andet være strukturer eller arbejdsgange, der kan være skyld i ændringerne, og det er ikke nødvendigvis et udtryk for, at en bestemt behandling ikke virker, eller en hospitalsafdeling eller lægeklinik halter efter, forklarer han.

Forbedrer behandlingen

Med i græsrodsbevægelsen er 20-30 læger, som alle har en særlig interesse for at gøre sundhedsvæsenet bedre ved hjælp af data. Med manifestet er der opnået en enighed blandt medlemmerne om, hvordan data skal fortolkes, og præcis hvordan det kan forbedre deres arbejde.

Og det er et vigtigt skridt frem mod et bedre sundhedsvæsen, da det vil kunne give patienter et bedre behandlingsforløb, lyder det fra Jens Winther Jensen.

»Med kvalitetsdata kan vi følge patienternes behandlingsforløb tættere og blive klogere på, hvad der er bedst for både den enkelte og hele patientgruppen, men også hvor i behandlingen der eventuelt bør ske ændringer. På den måde vil lægerne blive hurtigere og mere informeret, og patienter vil på den måde få en bedre behandling,« siger han.

Unødige konsekvenser

Ifølge Jens Winther Jensen kan der også være en fare ved at anvende data som belæg for f.eks. et behandlingsforløb. Det kan nemlig være farligt, hvis data bliver forstået forkert.

»Det er vigtigt, at vi forstår det samme, når vi analyserer data. Hvis man træffer beslutninger baseret på data, som ikke er fremstillet korrekt, vil man komme til at træffe forkerte beslutninger – og det kan i værste fald spilde unødige ressourcer,« siger han.

Derfor håber han som medlem af græsrodsbevægelsen, at manifestet kan skabe en fælles forståelse og enighed om, hvordan data skal fortolkes og forstås.

Skriv kommentar