Nyt forskningscenter vil styrke sundhed for indvandrere og flygtninge Københavns Universitet får som et af de første universiteter i Europa et forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU). Centret vil forbedre indsatsen vedrørende indvandreres og flygtninges sundhed.

TrygFonden har med 10 mio. kr. støttet centrets etablering på Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Migration har mange konsekvenser for sundhed og sygelighed blandt indvandrere og fl ygtninge. Disse grupper har ofte andre sygdomsmønstre og sygdomsopfattelser end etniske danskere. F. eks. kan tidlige symptomer på kræft blive fejlfortolket med forsinket diagnosticering og behandling som konsekvens.

»Udfordringen for sundhedsvæsenet bliver stadig tydeligere, efterhånden som indvandrere og flygtninge
udgør en større og større del af befolkningen i Danmark, og stadig fl ere blandt disse er ældre med mange kroniske sygdomme. Udviklingen forstærker den sociale og sundhedsmæssige ulighed her i landet,« siger centerleder, professor Allan Krasnik fra Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Centret skal bidrage med videnskabelig dokumentation for omfang, årsager og ikke mindst løsninger af  sundhedsproblemerne knyttet til migration.

De første projekter i centret omhandler bl.a. udbredelse og overlevelse af kræft i indvandrergrupper; psykisk sygdom og brug af sundhedsvæsenet, og indkredsning og udbredelse af bedst mulig kvalitet i sundhedsvæsenets indsats blandt indvandrere og flygtninge.

»Nogle indvandrergrupper har en væsentligt højere sygelighed end danskere inden for f.eks. diabetes, tuberkulose og psykisk sygdom, mens de inden for kræft har en lavere sygelighed. Ved at øge denne forskningsindsats kan vi skabe en win-win situation med større lighed i sundhed for hele befolkningen,« siger forskningsleder i centret, læge, ph.d. Marie Nørredam.

Skriv kommentar