Nyt center skal vurdere effekt af behandlinger af hjernesygdomme

Nyt center skal vurdere effekt af behandlinger af hjernesygdomme Nyt forskningscenter under Rigshospitalet og Københavns Universitet skal forudsige effekten af lægemidler hos patienter med psykiske sygdomme.

Det nye forskningscenter NeuroPharm under Rigshospitalet og Københavns Universitet skal udvikle og anvende nye metoder til at forudsige behandlingseffekter hos mennesker med hjernesygdomme.

Sygdomme i hjernen, herunder psykiske sygdomme, udgør den største belastning blandt alle sygdomme for såvel det enkelte menneske og samfundet. Derfor er det af afgørende betydning, at der udvikles nye og bedre metoder til at behandle mennesker med en hjernesygdom, selv om der er væsentlige udfordringer forbundet med opgaven, siger lederen for det nye center, overlæge og professor ved Rigshospitalet, Gitte Moos Knudsen, i en pressemeddelelse.

»Udfordringerne i forhold til at udvikle nye behandlingsmetoder knytter sig særligt til udviklingen af nye lægemidler til mennesker med psykiske sygdomme. Man har gennem mange år brugt dyremodeller for psykiske sygdomme, men det har vist sig, at lægemidler med lovende effekter i dyremodeller ofte ikke har tilsvarende egenskaber, når de anvendes på mennesker. Derfor er der et presserende behov for at identificere måder, hvorpå man hurtigt og sikkert kan måle bl.a. lægemiddeleffekter direkte i hjernen hos mennesker. Derved vil vi bedre kunne forudsige effekten af nye behandlinger hos patienter med en hjernesygdom. Formålet med NeuroPharm er at bringe indsigt i virkningsmekanismerne bag behandling af sygdomme i hjernen, og at sandsynliggøre behandlingseffekter, inden der tilrettelægges en egentlig klinisk afprøvning på et stort antal patienter,« siger Gitte Moos Knudsen i pressemeddelelsen.

Det nye center arbejder med nye billeddannende og statistiske metoder, som muliggør at man hos mennesker direkte kan undersøge både farmakologiske og ikke-farmakologiske effekter på hjernen.

»Anvendelse af sådanne metoder vil på mange måder have afgørende betydning. Det vil blandt andet kunne bidrage til at kortlægge sygdomsmekanismer og sygdomsklassifikation, til at stille diagnoser mere præcist, og til at forudsige effekt af behandling,« siger Gitte Moos Knudsen.

I første omgang skal det nye center undersøge effekterne af kendte lægemidler hos patienter med depression eller migræne, og på sigt er målet at anvende metoderne til vurdering af nye behandlingsformer.

»Målet er, at vi på sigt skal samarbejde med industrielle partnere om at anvende metoder til afdækning af nye behandlingsformer, men i første omgang vil vi i centret koncentrere os om at udvikle metoderne på baggrund af kendte lægemidlers effekter,« siger Gitte Moos Knudsen.

Det nye center åbner 1. januar 2015, og har et budget på 63 mio. kr. Heraf har InnovationsFonden investeret 16 mio. kr.

Skriv kommentar