Nyt antistof giver længere overlevelse end kemoterapi Leukæmipatienter overlever signifikant længere, hvis de får behandling med et monoklonalt antistof.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement

Behandling med det monoklonale antistof Blincyto (blinatumomab) giver patienter med akut lymfatisk leukæmi (ALL) signifikant længere overlevelse end de ALL-patienter, der behandles med den normale form for kemoterapi. Det viser resultater af et fase 3-studie, som er publiceret i New England Journal of Medicine. I studiet indgik 405 voksne patienter med svært behandlet ALL fra […]