»Vi vil skabe et Top Gun for akutlæger«

For et par måneder siden offentliggjorde Ulf Hørlyk, at han forlod stillingen som cheflæge for den fælles akutmodtagelse i Horsens, fordi han ikke kunne blive enig med ledelsen om retningen. Nu skal han stå i spidsen for udviklingen af fremtidens akutmodtagelse på Sydvestjysk Sygehus på et fundament af alt det, der gik både godt og skidt i Horsens.

Annonce

Annonce

Finerenon ser ud til også at beskytte øjnene

Dataudtræk fra 2 store studier med 13.000 personer peger på, at diabetesmidlet finerenon ikke bare beskytter nyrerne og hjertet, men muligvis også beskytter mod diabetesrelaterede øjenskader.

Svingende blodtryk sladrer om risiko for udvikling af komplikationer til diabetes

Ny dansk forskning viser, at læger med fordel ikke bare skal kigge på, om blodtrykket hos en patient med type 1-diabetes er gennemsnitlig godt, men også om det er stabilt. Et varierende blodtryk kan nemlig afsløre, om patienten har øget risiko for at udvikle diabetisk nyresygdom eller andre komplikationer.

Annonce

Biomarkør kan afdække effekten af immunterapi ved kræft i hjernen

Ikke alle patienter med kræft i hjernen har gavn af immunterapi, når først standardbehandlingen har slået fejl. Nu viser et nyt studie, at en biomarkør kan forudsige, hvilke patienter der vil have gavn af immunterapi, og hvem behandlingen formentlig ikke hjælper.

Annonce

Se flere jobs