Udvalgsformand afviser fælles front mod vikarbureauer: »Det er ikke en overvejelse, vi har haft«

Formanden for Danske Regioners psykiatriudvalg mener ikke, at det er en farbar vej helt at droppe samarbejdet med de dyre vikarbureauer. I stedet kræver det et langt sejt træk at rette op på arbejdsforholdene i psykiatrien, og det indebærer bl.a. aflastning af fastansatte psykiatere for at frigive mere tid til det kliniske arbejde og udvikling af faget. I sidste ende vil det være med til at mindske den stigende brug af lægevikarer. 

Annonce

Millioner til karkirurgien i Region Midtjylland 

Budgetaftalen for Region Midtjylland er på plads, og politikerne har fundet 38 mio. kr. til karkirurgien i regionen. Et område, der har fået stor omtale det seneste års tid i forbindelse med amputationssagen. 

Annonce

Medicinrådet siger nej til ekstremt dyre behandlinger

I forrige uge besluttede Medicinrådet ikke at anbefale to behandlinger, som begge kommer med et prisskilt på mere end 50 mio. kr. pr. patient i løbet af en livstid. Priserne er urimeligt høje, siger Medicinrådets formand.

Overlæge om årets ERS: Positive oplevelser og bekymrende tendenser

Årets store lungekongres for European Respiratory Society bød på især interessant forskning inden for brugen af kunstig intelligens til diagnosticering af patienter med lungesygdom. Men der blev også talt om mange af de problemer, som verden står overfor, herunder fortæller overlæge og professor Christian B. Laursen fra kongressen i Barcelona.

Ad

Annonce

Det handler i høj grad om ledelse, Jonatan Schloss

Flere penge vil ikke løse rekrutteringsproblemerne i Region Sjælland. Det handler om at få skabt attraktive arbejdspladser med plads til innovative løsninger. Det mener Ulrich Fredberg, der er regionrådsmedlem i Region Midtjylland.

Ad

Stor risiko for dyrere sundhedsvæsen med ringere kvalitet efter sundhedsaftalen

Ingen i Danmark har lang afstand til sundhedsvæsenet. Problemet er i høj grad, at kerneydelsen er gået fra patienterne til administrativt arbejde. Man tager ansvar for tidsrøvende dokumentation og i mindre grad for patienterne for at holde ryggen fri, skriver tidligere overlæge og nuværende ortopædkirurgisk konsulent, Aksel Holm.

Forskere på ERS: Så meget koster astma det danske samfund

Astma er ikke bare en byrde for dem, som lider af lungesygdommen. Astma koster også samfundet milliarder i tabt arbejdsfortjeneste, sundhedsudgifter og velfærdsomkostninger. Vi bør finde inspiration i Finland eller Storbritannien for at få flere personer med astma til at være velbehandlede, siger forsker.