Nomineret til Den Gyldne Tråd 2022: Tværsektoriel indsats giver borgere den ønskede afslutning på livet

I Projekt Livets Afslutning, der er et tværsektorielt samarbejde mellem Viborg, Silkeborg og Skive kommuner, Hospitalsenheden Midt og almen praksis har medarbejderne fået et kompetenceløft, så de kan tale med borgerne om deres ønsker for den sidste tid i livet. Alle beslutninger bliver journalført, hvorved borgernes ønsker går på tværs af sektorer. Initiativet er nomineret til Den Gyldne Tråd 2022.

Annonce

Annonce

Ad

Tre forskere deler 1,8 mio. kr. fra Diabetesforeningen

Tre kvindelige forskere kan se frem til at modtage en stor pose penge fra Diabetesforeningen. De modtager hver især 600.000 kr. til deres forskning i henholdsvis nerveskader, tarmhormoner og automatiske og selvjusterende insulinpumper.

Arbejdet med at forbedre patientsikkerheden er godt i gang

De seneste ugers debat om utilsigtede hændelser og svigt i patientsikkerheden i Dagens Medicin savner nuancer. For på hospitalerne bliver der arbejdet systematisk med mange typer tiltag, der giver varige forbedringer af patientsikkerheden, mener overlæge og risikomanager Mark Krasnik fra Rigshospitalet.

Er det rationelt at indføre screening for abdominalt aortaaneurisme i Danmark?

Der er brug for en nøjere granskning af udviklingen i rumperede abdominale aortaaneurismer (AAA) og død af AAA i Danmark gennem de sidste 25 år, før en beslutning om indførelse af screening for AAA kan tages, skriver professor emeritus Torben Jørgensen og professorerne John Brodersen og Karsten Juhl Jørgensen.

Se flere jobs