Tid til et gearskifte: Hjernesagen ønsker en national plan for indsats mod stroke

I dag lancerer Hjernesagen et udspil til en national handleplan, der skal nedbringe antallet af danskere, der rammes af stroke, og samtidig forbedre rehabilitering og sikre ensartede tilbud landet over. »Vi ved godt, hvad der skal til – vi mangler bare den politiske vilje til at gøre det,« lyder det fra direktør.

Annonce

Ombudsmand: Sagsbehandlingstid for udenlandske læger er alt for lang

Folketingets Ombudsmand retter nu kritik af den flere år lange sagsbehandlingstid i Styrelsen for Patientsikkerhed for udenlandske læger, der ønsker autorisation i Danmark. En varig løsning på problemet kræver en lovændring, lyder det fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Annonce

Dokumentation og data er fundamentet for bedre kvalitet i psykiatrien

Alle er enige om, at kvaliteten i psykiatrien skal løftes, men det forudsætter, at psykiatrien dokumenterer patienternes behandling. I dag lider området af svingende kvalitet i indberetningerne til de centrale registre. Hvis vi ikke har valide data fra hele landet, kan vi ikke følge og udvikle kvaliteten for patienterne i psykiatrien.

Annonce

Kan betalt orlov forebygge udbrændthed?

Vi har brug for, at der ydes en tydelig og målrettet følelsesmæssig støtte til sundhedsprofessionelle med begyndende og manifest stress, skriver Mads Koch Hansen.

Hurtig udskrivelse kan redde hjerteliv

Dansk forskning viser, at hvis patienter med hjerteklapbetændelse udskrives tidligt til behandling med antibiotika i hjemmet, stiger deres chancer for at være i live fem år senere.

Se flere jobs