Kære læser,

Dagens Medicin og Netdoktor samler igen i år sundhedsdanmark til åets store sundhedskonference, ‘2 dage for sundheden‘, den 7.-8. november i København.

I år handler det bl.a. om ‘ledelse i mellemrummet’, dvs. samarbejdet ml. hospital, egen læge og kommune. Se hele det spændende program og tilmeld dig her.

Annonce

Privathospital føler sig trynet af AUH

Læger på privathospitalet Progardia beskylder Aarhus Universitetshospital for at beklikke fagligheden på det konkurrerende privathospital, efter at Progardia sidste år begyndte at tilbyde en ny, moderne behandling mod rystesyge, som AUH samtidig arbejdede på at kunne tilbyde. AUH afviser beskyldningerne.

Annonce

Mindfulness er effektivt mod depression

Mennesker med tilbagevendende depression har god gavn af mindfulness-baseret kognitiv terapi, fordi det lærer dem at komme ud i de negative tanker, der ofte kan føre til tilbagefald. Mindfulness-baseret kognitiv terapi bør tilbydes som behandling på lige vilkår som medicin, mener psykiater og centerleder for Dansk Center for Mindfulness.

Ad

Ad

Vi er nødt til at være mere åbne om det svære i lægelivet

To yngre læger, der holder kursus om work-life-balance, opfordrer deres kolleger til at turde snakke om det, der er svært, og til at reflektere over, hvilken karrierevej der er den rigtige for dem. Mathilde Baumann og Katharina Oravsky Sandström har fundet hinanden i et fælles ønske om at skabe mere åbenhed om de svære ting ved det at være læge.

Overvældende interesse: Forslag til 33 nye kliniske kvalitetsdatabaser

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) har modtaget 33 forslag til nye databaser. Parkinsons, dobbeltdiagnoser og lungebetændelse er nogle af de sygdomsområder, hvor der efterspørges databaser, der kan understøtte, at patienterne får høj og ensartet kvalitet i hele landet.

Ad