Annonce

Nyt studie undersøger effekt af osteoporoseindsats

Litteraturstudie foretaget i et samarbejde mellem Statens Institut for Folkesundhed og Videnscenter for Knoglesundhed, Sjællands Universitetshospital, skal undersøge, om mennesker med osteoporose har gavn af patientuddannelse.

Overbevisende data fra forsøg med glofitamab

Tidligt klinisk studie med en kombination af glofitamab og polatuzumab til patienter med diffust storcellet b-celle lymfom viser overbevisende effekt på ASH. Studiet blev præsenteret af Martin Hutchings fra Rigshospitalet. 

Annonce

Annonce

Vi har mistet 6.000 sengepladser på 15 år

At et offentligt sundhedsvæsen til en årlig pris på ca. 170 mia. kr. kan være under hårdt pres af 450 indlagte coronapatienter, viser med al tydelighed, at der er noget fundamentalt galt med kapacitet, struktur og prioritering i sundhedsvæsenet, skriver Bodil Lyngholm og Kristian Sandvej, praktiserende læger.

Sådan kan en folkesundhedslov løse vores alvorlige folkesundhedsproblemer

Hvis der er noget, COVID-19 har lært os, er det, at hvis folkesundheden bliver prioriteret fra centralt hold, arbejdet bliver koordineret, og der indgås partnerskaber med aktører, både inden for og uden for folkesundhedsarbejdet, så kan vi flytte bjerge. Derfor skal Danmark have en folkesundhedslov.

Lungeteam cykler ud til svært syge patienter

REPORTAGE Lungemedicinsk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har succes med at tilbyde patienter med ­terminal KOL og lungesygdom et besøg i eget hjem. Vi fulgte overlæge Nassim Bazeghi Roberts og syge­plejerske Lene Nissen, da de cyklede ud til besøg hos 72-årige Jess Harbo, der er terminal KOL-patient.

Se flere jobs