Steno-center i Grønland favner bredt

Det grønlandske Steno Diabetes Center skal være løftestang for behandlingen af patienter med diabetes, men også generelt styrke behandlingen af patienter med andre kroniske sygdomme som KOL og hypertension.

Annonce

Tilbud til dobbeltdiagnoser gør langsomt en forskel

Sengeafsnit til patienter med samtidig psykiatrisk lidelse og misbrug, der åbnede for godt et år siden, gør en forskel for patienterne, oplever afsnitsledelsen. Der er stadig hyppige genindlæggelser, men flere patienter henvender sig selv og har fundet tillid til afsnittet, hvor de møder samme personale indlæggelse efter indlæggelse.

Annonce

Annonce

Sådan kan en folkesundhedslov løse vores alvorlige folkesundhedsproblemer

Hvis der er noget, COVID-19 har lært os, er det, at hvis folkesundheden bliver prioriteret fra centralt hold, arbejdet bliver koordineret, og der indgås partnerskaber med aktører, både inden for og uden for folkesundhedsarbejdet, så kan vi flytte bjerge. Derfor skal Danmark have en folkesundhedslov.

En fortælling fra forskningens frontlinje

Efter i årevis at have drevet journalistisk rovdrift på bl.a. sundhedsforskningen vendte jeg for nylig trafikken om for ‘at give tilbage’, som man siger, og deltog i et lægemiddelforsøg. Det var en ganske særlig oplevelse.

COVID-patienter presser kirurgisk afdeling længere væk fra kerneopgaven

Tredje bølge med COVID-19 har ramt Kirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, Køge, hårdt. Det normale afsnit til planlagt kirurgi huser nu udelukkende COVID-19-patienter. Selvom afdelingen kan trække på tidligere erfaringer, så presser tredje bølge fagligheden, mens ventelisterne stiger, og patienter med udskudte operationer bliver dårligere.

Se flere jobs