Porsbergs forventninger til ERS: Fokus på de afledte effekter af at døje med svær astma

Svær astma påvirker ikke bare lungerne, men giver også kognitive problemer hos omkring halvdelen af patienterne. Måske kan man med nye behandlinger ikke bare gøre noget for at dæmme op for astmaen, men også gøre noget ved eventuel inflammation i hjernen og folks livskvalitet, siger professor og overlæge Celeste Porsberg, der ser frem mod årets ERS.

Annonce

Annonce

Fjerdedagen på ESC satte kronen på værket

Den sidste dag på dette års kongres for European Society of Cardiology var ligesom de foregående tre dage fyldt med store internationale forskningsnyheder. Vi kommer her med et udpluk af de mest interessante.

Ad

Annonce

Vi visiterer kirurgiske patienter til privathospitalerne, men glemmer uddannelsen

Tusindvis af brokpatienter visiteres til operation på et privathospital for, at det offentlige kan overholde behandlingsgarantien, og tendensen er den samme indenfor stort set alle skærende specialer. Vi ser med stor bekymring på den fremtidige kvalitet af kirurgi, der kan tilbydes i Danmark, skriver styregruppen i Dansk Herniedatabase.

Ad

Lægeforeningen: Læger skal have bedre adgang til patientdata i sundhedsvæsenet

Når en patient flyttes mellem sektorer følger patientdata ikke med, og det skaber ringe vilkår for den videre behandling. Data skal være samlet ét sted, som er tilgængeligt og overskueligt for sundhedspersoner på tværs af sektorer, mener Søren Niemi Helsø, formand for Lægeforeningens digitaliserings- og it-udvalg. 

Mangel på sygeplejersker går ud over uddannelsen af speciallæger

På Bispebjerg Hospital har man indført stop for introstillinger pga. for få operationer. De offentlige hospitalers kirurgiske afdelinger fattes sygeplejersker og må derfor reducere kapacitet, lukke afsnit og sende stadigt flere indgreb ud i den private sektor. Men så lærer læger under videreuddannelse ikke det, de skal.

Se flere jobs