Paracetamol får sædceller til at spænde ben for sig selv

Paracetamol er under mistanke for at reducere mænds evne til at få børn. Mens ét dansk studie peger på en mulig mekanistisk forklaring, indikerer et andet dansk studie, at sædkvaliteten ikke er i risiko ved sporadisk brug af det smertestillende middel.

Annonce

Tingbjerg Changing Diabetes vil løfte sundheden gennem adfærdsændringer

Beboerne i bydelen Tingbjerg har oftere kroniske sygdomme end borgerne i resten af København. Indsatsen Tingbjerg Changing Diabetes forsøger at rette op på den skævhed ved i samarbejde med beboerne at skabe mulighed for at leve sundere. Indsatsen er nomineret til Den Gyldne Tråd 2022 for sit store arbejde med at fremme sundheden i et udsat boligområde.

Stor stigning i salg af ADHD-medicin til voksne

I 2020 var 42.500 voksne danskere på apoteket for at hente den receptpligtige ADHD-medicin. Det er over dobbelt så mange som i 2010. Eksperter glæder sig over den stigende medicinering.

Annonce

Hæder: Danmarks bedste, yngre psoriasisforsker er fundet

Læge og ph.d.-studerende Thomas Emmanuel blev ved Psoriasis Forskningsfondens 40 års jubilæum tildelt titlen som ‘Danmarks bedste, yngre psoriasisforsker’. I sit forskningsprojekt undersøger han, om huskeceller kan lære ‘at glemme’ psoriasis.

Ad

Arbejdet med at forbedre patientsikkerheden er godt i gang

De seneste ugers debat om utilsigtede hændelser og svigt i patientsikkerheden i Dagens Medicin savner nuancer. For på hospitalerne bliver der arbejdet systematisk med mange typer tiltag, der giver varige forbedringer af patientsikkerheden, mener overlæge og risikomanager Mark Krasnik fra Rigshospitalet.

Tværsektoriel indsats giver borgere den ønskede afslutning på livet

I Projekt Livets Afslutning har medarbejderne fået et kompetenceløft, så de kan tale med borgerne om deres ønsker for den sidste tid i livet. Alle beslutninger bliver journalført, hvorved borgernes ønsker går på tværs af sektorer. Initiativet er nomineret til Den Gyldne Tråd 2022.