Nye tal: Udredningsretten er under hårdt pres i børne- og ungdomspsykiatrien

Færre speciallæger og markant flere henvisninger end tidligere år har sat børne- og ungdomspsykiatrien under gevaldigt pres i hele landet. Udviklingen kan nu for alvor aflæses i overholdelsen af udredningsretten, der overskrides i mere end 40 pct. af forløbene på landsplan. Det viser de seneste tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Annonce

Annonce

Ad

Det fysiske fremmøde var den ­største oplevelse på årets ADA

Forskningsleder Peter Rossing var på ADA, hvor der ikke blev præsenteret data fra mange kæmpe studier, men hvor fællesskabet igen var i fokus efter to års fravær under pandemien. Der blev også præsenteret spændende forskningsresultater og bekymrende data, der tyder på et kæmpe behandlingsgab i brugen af effektive lægemidler.

Ad

Kliniske forsøg er ren win-win

Man kan kun undre sig over, at der ikke er et eneste politisk parti, der har en strategi for et bæredygtigt sundhedsvæsen med klinisk forskning som en hjørnesten.

Leo Pharma får hård kritik: Holdt GCP-inspektører for døren

Lægemiddelstyrelsen blev mødt af en lukket dør, da styrelsens GCP-inspektører efterspurgte vigtig dokumentation for to af Leo Pharmas studier af eksemmedicin. Inspektørerne fandt også væsentlige mangler i beskrivelserne i den kliniske studierapport.

Se flere jobs