Gratis høring om blodpropper på Christiansborg 5. december

Hvert år mister 12.000 danskere livet på grund af hjertekarsygdom, og en stor del af dødsfaldene skyldes blodpropper. Deltag i vores gratis høring med sundhedsordførere og sundhedsfaglige eksperter, og vær med til at forbedre danskernes levetid og livskvalitet.

Læs mere og tilmeld dig her: https://dagensmedicin.dk/konferencer/undgaa-blodpropper/

Ny strategi- og handleplan fra DMCG ser på tværs af sundhedsvæsenet

Det tværsektorielle samarbejde, som skal styrke kvaliteten af forløbene for kræftpatienter på tværs af kommuner, almen praksis og hospitaler, har fået en mere fremtrædende plads i et udkast til en ny strategi- og handlingsplan fra Danske Multidisciplinære Cancer Grupper, DMCG. Udkastet skal diskuteres på DMCG’s repræsentantskabsmøde senere i november.

Annonce

Lægevagtskonflikt ser ud til at trække ud i Region Syddanmark

I sidste uge brød forhandlingerne om en ny lægevagt sammen i Region Syddanmark. Lykkes det ikke parterne at finde tilbage til forhandlingsbordet, risikerer konflikten både at trække ud og brede sig til mere end lægevagten i Syddanmark.

Dansk hensigtserklæring skal nedbringe vægtstigma

På en stor politisk konference om stigmatisering af mennesker med overvægt præsenterede Nationalt Center for Overvægt en dansk hensigtserklæring. Formålet er at nedbringe eksisterende stigma.

Annonce

Ad

Klar overlevelsesfordel ved brystbevarende operation for brystkræft

Der er i store træk to måder at operere brystkræft på – enten ved en brystbevarende operation eller fjernelse af hele brystet. Nu viser en kæmpe analyse med data på flere end 1,3 mio. kvinder, at den brystbevarende operation kommer med en hel klar overlevelsesfordel. Det skal være den klart foretrukne behandling, siger professor Peer Christiansen.

Annonce

Tal nu sundhedsvæsenet op

Sundhedsvæsenets udfordringer er ikke til at overse, og problemer med rekruttering, fastholdelse, ventelister og psykiatri fylder meget i medierne. Men inden vi tæsker løs på sundhedsvæsenet, skal vi lige huske på, at vi faktisk er blandt de bedste i verden, og det ændrer en række store, strukturelle udfordringer ikke på.

Ad

Se flere jobs