Mangel på sygeplejersker går ud over uddannelsen af speciallæger

På Bispebjerg Hospital har man indført stop for introstillinger pga. for få operationer. De offentlige hospitalers kirurgiske afdelinger fattes sygeplejersker og må derfor reducere kapacitet, lukke afsnit og sende stadigt flere indgreb ud i den private sektor. Men så lærer læger under videreuddannelse ikke det, de skal.

*|INTERESTED:Temaer:Hjerter|*

Helt ny metode kortlægger hvad blodpropper består af

Danskudviklet metode gør læger i stand til at bestemme proteinindholdet i en patients blodprop i hjertet. Professor og overlæge forventer, at teknikken kan bane vejen for mere individualiseret behandling til personer med iskæmisk hjertesygdom.

Annonce

*|END:INTERESTED|*
Annonce

Forskningsprojekt kan få stor betydning for brug af ultralyd i almen praksis

Hvad kan ultralyd bruges til i almen praksis? Og hvor har teknologien sine begrænsninger? Det skal et stort forskningsprojekt med 250 læger nu i gang med at finde svar på. På sigt kan de systematiske erfaringer vise sig at få afgørende indflydelse på udbredelsen af ultralyd i almen praksis. 

Annonce

Ny kandidatuddannelse i medicin nærmer sig åbningsdagen

1. september slår den nye kandidatuddannelse i medicin dørene op i Esbjerg. Her vil den første årgang på 30 kandidatstuderende opleve et studiemiljø, der i høj grad er smeltet sammen med hverdagen på Sydvestjysk Sygehus. Det skal mindske afstanden mellem teori og færdighed – og skabe dygtigere og mere robuste læger på sigt.

Ad

Region Midtjylland har stor succes med TMS-behandling af depression

I efterhånden nogle år har personer med depression i Region Midtjylland fået tilbudt behandling med transkraniel magnetisk stimulation. Erfaringerne med behandlingen er så gode, at tilbuddet nu bliver udvidet til alle klinikker i regionen. Forskere og læger ser også på flere anvendelsesområder inden for psykiatrien og neurologien.

Annonce

Internetpsykiatri kan sikre hurtigere hjælp til flere

I mere end fire år har borgere i alle fem regioner med internetpsykiatrien kunnet få hurtig hjælp til selvhjælp til angst og depression. Internetpsykiatrien har ingen lange ventetider, og man behøver ikke engang en henvisning. Den type behandling kan være en del af løsningen på ressourcemanglen i psykiatrien, mener forskningsleder.

»Litteraturen binder min egen barndom sammen med mine børns«

For Maria Rytter, der er læge og forfatter, har kultur og især børnelitteraturen altid haft en særlig plads. Men som forælder til små børn er tid en mangelvare, og podcast er derfor blevet hendes primære kulturelle indslag i en travl hverdag.

Ad

Ad

Prioritér diabetesteknologi som led i teknologisatsning

Ny sundhedsteknologi som sensorbaserede glukosemålere og insulinpumper har et stort potentiale for at hjælpe mennesker med diabetes og gavne den overordnede sundhedsøkonomi. Alligevel er der markant ulighed i adgang til diabetesteknologi på tværs af kommuner og regioner, skriver Diabetesforeningen og Medicoindustrien i et fælles opråb til regeringen. 

Lægeforeningen: Læger skal have bedre adgang til patientdata i sundhedsvæsenet

Når en patient flyttes mellem sektorer følger patientdata ikke med, og det skaber ringe vilkår for den videre behandling. Data skal være samlet ét sted, som er tilgængeligt og overskueligt for sundhedspersoner på tværs af sektorer, mener Søren Niemi Helsø, formand for Lægeforeningens digitaliserings- og it-udvalg. 

Mikkel Rasmussen: Hvis ikke nu, hvornår så?

Den politiske stilhed har længe været larmende til trods for, at det igen og igen viser sig, hvorfor der er behov for handling i psykiatrien. I kølvandet på en intensiveret debat og efter pres fra flere partier begynder forhandlingerne om en 10-årsplan nu 24. august. Dette momentum skal forløses, for meget håb er koblet op på troen på, at nu er det nu skriver Mikkel Rasmussen.

Se flere jobs