Helt ny metode kortlægger hvad blodpropper består af

Danskudviklet metode gør læger i stand til at bestemme proteinindholdet i en patients blodprop i hjertet. Professor og overlæge forventer, at teknikken kan bane vejen for mere individualiseret behandling til personer med iskæmisk hjertesygdom.

Annonce

Mangel på sygeplejersker går ud over uddannelsen af speciallæger

På Bispebjerg Hospital har man indført stop for introstillinger pga. for få operationer. De offentlige hospitalers kirurgiske afdelinger fattes sygeplejersker og må derfor reducere kapacitet, lukke afsnit og sende stadigt flere indgreb ud i den private sektor. Men så lærer læger under videreuddannelse ikke det, de skal.

Annonce

Fredagens internationale tophistorier fra ESC

Dagens Medicin har fundet frem til førstedagens mest interessante internationale præsentationer på dettes års store kongres for European Society of Cardiology, ESC.

Ad

Ad

Vi visiterer kirurgiske patienter til privathospitalerne, men glemmer uddannelsen

Tusindvis af brokpatienter visiteres til operation på et privathospital for, at det offentlige kan overholde behandlingsgarantien, og tendensen er den samme indenfor stort set alle skærende specialer. Vi ser med stor bekymring på den fremtidige kvalitet af kirurgi, der kan tilbydes i Danmark, skriver styregruppen i Dansk Herniedatabase.

Ad

Lægeforeningen: Læger skal have bedre adgang til patientdata i sundhedsvæsenet

Når en patient flyttes mellem sektorer følger patientdata ikke med, og det skaber ringe vilkår for den videre behandling. Data skal være samlet ét sted, som er tilgængeligt og overskueligt for sundhedspersoner på tværs af sektorer, mener Søren Niemi Helsø, formand for Lægeforeningens digitaliserings- og it-udvalg. 

Se flere jobs