Sygepleje i Praksis


Giv din/dine sygeplejerske(r) fornyet motivation og nye redskaber til konferencen Sygepleje I Praksis. Her kommer de hjem med tips og færdige fraser, som styrker afholdelsen af de selvstændige sygeplejekonsultationerne i praksis.

Mødeleder, Klaus Roslind, fortæller, hvorfor sygeplejersken skal have fri til denne spændende konference se videoen her.

Sygepleje I Praksis afholdes i Køge d. 22. marts eller Aarhus d. 29. marts. Læs mere og tilmeld dig her

Fund af 89 genetiske varianter for stroke åbner op for nye behandlingsmuligheder

Forskere har i et stort internationalt studie med dansk deltagelse identificeret 89 genetiske varianter for risiko for udvikling af stroke. De genetiske varianter kan blandt andet benyttes til at identificere nye mål for behandlinger mod stroke eller stille tidlige prognoser for risiko for at blive ramt af stroke. Forskningen er udgivet i Nature.

Annonce

Patienterne var i centrum på Kræftdag 2022

Det var patientens rejse gennem systemet, der var centrum for en tætpakket Kræftdag 2022. Undervejs blev deltagerne både præsenteret for highlights fra kræftkongressen ESMO, falige oplæg, workshops og en afsluttende paneldebat. Formanden for Dansk Brystkræft Organisation tog især tanker om et udvidet samarbejde mellem patientforeninger med hjem.

Annonce

Cheflæges ønske til politikerne: Behandlingsgaranti skal være fleksibel

Dagens Medicin har spurgt tre læger, hvad, de mener, er folketingsvalget vigtigste temaer. Cheflæge Lasse Bremholm Hansen fra SUH, Køge mener, at behandlings- og udredningsgarantierne bør kunne differentieres efter sygdommens alvorlighed. Han håber, at en kommende regering vil lægge vægt på at styrke arbejdskraften hos allerede bæredygtige hospitalsafdelinger.

Annonce

Yngre læge i psykiatrien: Jeg gider ikke arbejde på den måde

Dagens Medicin har talt med tre læger om, hvad, de mener, er valget vigtige temaer. Den yngre læge Torbjørn Vinding Merinder, der er under uddannelse som psykiater, mener, at det nye folketing skal prioritere sundhedsvæsenets udfordringer med arbejdsmiljø og fastholdelse.

Annonce

Annonce

Regeringen sejrede på COVID-19, men signaturprojekterne faldt til jorden

Folketingsvalg 2022: Coronavirus har fyldt stort set alt i regeringens sundhedspolitik i denne valgperiode og har skubbet Mette Frederiksens signaturprojekter til side. Men COVID-19 kan ikke bruges som forklaring på, at regeringen trods brede aftaler om en sundhedsreform og en psykiatriplan ikke er lykkedes med ret meget på sundhedsområdet, vurderer en sundhedsøkonom og en politisk kommentator.

Se flere jobs