Forskere på ERS: Så meget koster astma det danske samfund

Astma er ikke bare en byrde for dem, som lider af lungesygdommen. Astma koster også samfundet milliarder i tabt arbejdsfortjeneste, sundhedsudgifter og velfærdsomkostninger. Vi bør finde inspiration i Finland eller Storbritannien for at få flere personer med astma til at være velbehandlede, siger forsker.

Annonce

Medicinrådet siger nej til ekstremt dyre behandlinger

I forrige uge besluttede Medicinrådet ikke at anbefale to behandlinger, som begge kommer med et prisskilt på mere end 50 mio. kr. pr. patient i løbet af en livstid. Priserne er urimeligt høje, siger Medicinrådets formand.

Annonce

Ad

Bakterierelateret børneastma forsvinder med alderen

For næsten 20 år siden fandt forskere ud af, at bakterier i luftvejene hos spædbørn øger risikoen for at udvikle astma tidligt i barndommen. Nu viser det sig, at bakterierne ikke øger risikoen for astma senere i livet.

Ad

Det handler i høj grad om ledelse, Jonatan Schloss

Flere penge vil ikke løse rekrutteringsproblemerne i Region Sjælland. Det handler om at få skabt attraktive arbejdspladser med plads til innovative løsninger. Det mener Ulrich Fredberg, der er regionrådsmedlem i Region Midtjylland.

Ad

Stor risiko for dyrere sundhedsvæsen med ringere kvalitet efter sundhedsaftalen

Ingen i Danmark har lang afstand til sundhedsvæsenet. Problemet er i høj grad, at kerneydelsen er gået fra patienterne til administrativt arbejde. Man tager ansvar for tidsrøvende dokumentation og i mindre grad for patienterne for at holde ryggen fri, skriver tidligere overlæge og nuværende ortopædkirurgisk konsulent, Aksel Holm.

Seks gener spiller afgørende rolle for lægemiddelresistens ved prostatakræft

Mutationer i seks gener gør prostatakræft resistent over for PARP-hæmmere. Lægemidler, der kan genoprette effekten af generne, kan få kræftbehandlingen til at virke igen. Ny viden kan lede til både bedre diagnoser og forhåbentlig nye kombinationsbehandlinger til patienter med prostatakræft, siger forsker.