Annonce

Norsk højesteretsdom: Læger kan ikke gardere sig mod omtale på internettet

Vejer lægens ret til privatliv tungere end hensynet til forbrugeren? Nej, mener Norges Højesteret, som i december afsagde dom i en principiel sag om personlig omtale af sundhedspersoner på internettet. Nils Kristian Klev, formand for praktiserende læger i Norge, er bekymret for dommens konsekvenser. 

Betaling for rygestop betaler sig

Et randomiseret forsøg med seks danske kommuner viser, at selv et mindre økonomisk incitament til at stoppe med at ryge har en betydelig effekt. Efter et år havde personer, der fik en økonomisk belønning for et rygestop, 60 pct. højere odds for at være røgfri end personer i kontrolgruppen. Værd at overveje, siger professor i tobaksforebyggelse, der står bag studiet.

Annonce

Annonce

Pukkelafvikling: Ingen take the money and run-projekter, tak

Patienterne skal have den samme kvalitet i behandlingen, uanset om de havner i ventelisteprojekter på de offentlige hospitaler, eller om de havner på privathospitaler betalt af det offentlige, skriver otte medlemmer af Dansk Ortopædkirurgisk Selskab.

MDT-konferencen: En uudnyttet kvalitetssikring af kræftområdet

At multidisciplinære teamkonferencer (MDT) har en effekt er indiskutabel, men aktuelt anvendes MDT’er generelt ikke optimalt. Derfor bør det fra centralt hold overvejes at opstille minimumkrav til afholdelse af MDT, skriver tre medlemmer af DMCG’s forretningsudvalg.

Se flere jobs