Alt for få danskere med migræne behandles efter retningslinjerne

Triptaner er andetvalget efter paracetamol og ibuprofen til danskere med migræne. En rundspørge blandt 400 personer med migræne viser, at kun de færreste har hørt om behandlingen endsige bliver behandlet med den. Der er behov for mere oplysning til både patienter og praktiserende læger, mener forsker.

Annonce

Ph.d. på pause: Izzet Altintas ventede på svar i 182 dage

Siden oktober 2021 har Izzet Altintas ventet på godkendelse af et ph.d.-projekt, der har potentiale til at forebygge senkomplikationer efter blodpropper i benene. Der gik næsten et halvt år, inden han hørte fra De Videnskabsetiske Komiteer i Region Hovedstaden.

Akutmedicinske saloner skal samle og sprede de store tanker

I et speciale, der stadig er nyt i det danske sundhedsvæsen, vil tre akutmedicinere invitere fagfæller til løbende samtaler om fremtidens akutmedicin. Akutmedicinsk Salon kalder de det, og alle er inviteret til at deltage i samtalen.

Annonce

App hjælper læger med at stille prognose for patienter med CLL

Forskere og læger fra Københavns Universitet og Rigshospitalet har udviklet en app, der kan assistere læger med at stille en prognose for patienter med kronisk lymfatisk leukæmi. Modellen bag appen kan også bruges til at lave bedre lægemiddelforsøg.

Ad

Arbejdstilsynet varsler påbud mod Sundhedsministeriet 

Sundhedsministeriet forventer et påbud fra Arbejdstilsynet. Et påbud, der omhandler, at arbejdet i ministeriet skal planlægges, tilrettelægges og udføres for at mindske store arbejdsmængder og tidspres for medarbejderne.

Annonce

Yvonne og radiologien

Et stigende antal radiologiske opgaver og et faldende antal uddannede radiologer betyder, at radiologien i det danske sundhedsvæsen mildest talt ikke har det ret godt. Der er brug for langsigtet planlægning og løsninger her og nu.

Ad

Sundhedsreformen bliver en udfordring

Der er mange opgaver, der skal løses, for at sundhedsreformen kan komme i mål. Her bliver viljen til at samarbejde på tværs af sektorer, fagligheder og patienter og pårørende central.

Lange sagsbehandlingstider lammer forskningen i Region Hovedstaden

Sidste år overskred hovedstadens videnskabsetiske komiteer sagsbehandlingstiden i mere end ni ud af ti sager. Problemerne med lange ventetider går flere år tilbage og har allerede kostet forskningssamarbejder, tid og penge. Nu vil regionen komme sagsbunkerne til livs.

Se flere jobs