Kære {{ first_name,fallback= }} {{ last_name,fallback= }}  

I morgen bliver dørene slået op til årets store kongres for American Society of Hematology (ASH), der er en af verdens største medicinske kongresser, og som i år afholdes i San Diego. Forskere fra hele verden er enten allerede ankommet til det sydvestlige USA eller sidder i flyet på vej dertil for at deltage i det, der i mange år har været et fagligt højdepunkt, hvor der bliver løftet sløret for det nyeste af det nyeste inden for forskning i og behandling af hæmatologiske sygdomme. På Dagens Medicin dækker vi som sædvanlig ASH tæt og fokuserer på det nyeste danske forskning og på det, der trækker de store internationale overskrifter.

I år skal en god håndfuld af de danske forskere til ASH præsentere frugten af det seneste års forskningsarbejde. Det gælder blandt andet læge Trine Knudsen fra Hæmatologisk Afdeling ved Sjællands Universitetshospital. Hun skal fremlægge de endelige data fra DALIAH fase 3-studiet, hvor forskere har undersøgt, om hydroxyurea eller interferon alfa er bedst til behandling af personer med myeloproliferative neoplasier.

Læge og ph.d.-studerende Anne Rudbeck Juhl fra Dansk Rødt Blodcelle Center på Afdeling for Blodsygdomme, Rigshospitalet, skal fremlægge en kortlægning af, hvordan det går personer med tilfældigt opdaget trombocytopeni uden symptomer.

Medicinstuderende Anna Frandsen fra Hæmatologisk Afdeling på Odense Universitetshospital er taget til ASH med data, der belyser infektionsrisikoen hos personer med primær immuntrombocytopeni, mens overlæge Eva Leinøe fra Hæmatologisk Afdeling på Rigshospitalet skal fremlægge data, der underbygger, at mange patienter med blødningstendens af ukendt årsag opfylder kriterierne for Ehlers-Danlos syndrom, der er en gruppe bindevævssygdomme med defekter i kroppens kollagen.

Som sædvanlig kommer der på ASH også til at være en masse resultater fra industrien. Danske Genmab vil eksempelvis figurere på hele 18 abstracts med resultater fra forsøg med blandt andet epcoritamab til behandling af patienter med diffust storcellet B-celle lymfom. De vil også præsentere data fra de første forsøg med en helt ny form for kræftimmunterapi.

Samarbejdspartneren AbbVie kommer til ASH med nye resultater fra forsøg med behandling af patienter med leukæmi med venetoclax i forskellige kombinationer. Det drejer sig blandt andet om SYMPATICO-studiet, hvor behandlingskombinationen med venetoclax undersøges i patienter med MCL, ligesom AbbVie også kommer med flere resultater med venetoclax i behandlingen af patienter med CLL.

Derudover kan vi forvente data fra PERSEUS-studiet med en kombination af fire lægemidler i behandlingen af patienter med myelomatose og AUGMENT-101-studiet med revumenib som monoterapi til patienter med KMT2A-leukæmi.

Dette er blot et lille udpluk af alt det, som vi kan forvente af årets ASH, som vi på Dagens Medicin dækker tæt. Vores dækning starter med en række artikler samlet i et nyhedsbrev mandag 11. december og fortsætter tirsdag 12. december, inden vi 13. december slutter af med kongressens højdepunkter. Alle artikler fra årets kongres samles i en sektion på Dagens Medicin.

Hvis du ikke er interesseret i at modtage Dagens Medicins ASH-nyhedsbrev, så kan du afmelde det herunder.

Med venlig hilsen
Asser H. J. Pelle
Redaktionschef