Nye muligheder i Fredericia Sundhedshus lokker læger til Fredericia Kommune har lyttet til de praktiserende læger, da de skulle indrette det nye sundhedshus. Det har fået 13 læger til at sige ja tak til en praksis i sundhedshuset, heriblandt fem nye læger til kommunen.

I Fredericia Sundhedshus er der i øjeblikket en praktiserende læge med egen klinik. Til marts kommer der to unge praktiserende læger, der slår sig ned i sundhedshuset, flere kommer til i løbet af sommeren, og når alle praktiserende læger er flyttet ind i sundhedshuset, vil der være 13 praktiserende læger til stede.

Fredericia Kommune købte Fredericia Sygehus af regionen, og den er i fuld gang med at blive ombygget til et sundhedshus. I processen har kommunen inddraget Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i Fredericia, da der var et ønske om, at de praktiserende læger skulle kunne åbne klinik i sundhedshuset.

»Lægedækning har været et stort issue i lang tid i byen. Vi har kunnet se, at mange af vores praktiserende læger er sololæger og ligger i den ældre ende, og det har været hårdt, at der var udsigt til, at lægerne ikke kunne komme af med deres praksis ved pension, fordi ingen ville nedsætte sig som praktiserende læge i Fredericia. Vi vidste, at der var en konkret udfordring med lægedækningen i foråret, fordi tilflyttere var nødt til at vælge læger i andre kommuner. Der var vi på vej den forkerte vej,« siger Annemarie Zacho-Broe, velfærdsdirektør Fredericia Kommune.

Kerstin Henriksen er formand for PLO-Fredericia og fortæller, at de mødes jævnligt med Fredericia Kommune, og derfor kender de to parter godt til hinanden, både hvad parterne kan hver især, og hvad deres problemer er, heriblandt lægedækning.

»Som PLO er vi ikke herre over så meget i forhold til lægedækning. Vi prøver at gøre forståeligt, hvad der er vigtigt for os i vores dialog med kommunen. Med sundhedshuset har de på forhånd åbent for mulighederne, hvor læger har kunnet købe sig ind. Det er jo regionen, der står for at sikre lægedækning, men det har været dejligt, at kommunen har været interesseret i det. De har lyttet til vores uformelle samtaler,« siger hun og uddyber:

»På den måde har vi også fortalt dem, at sundhedshuset er alletiders for praktiserende læger, hvor de har tænkt os ind i det, fordi vi snakker godt sammen og de dermed kender vores problemstillinger og behov,« siger hun.

Fælles hus med fleksibilitet

I Fredericia Sundhedshus er der mange forskellige tilbud, og kommunen har været i dialog mere flere forskellige sundhedsprofessionelle. I kommunens dialog med lægerne, fandt de ud af, at det var altafgørende for lægerne, at der kunne være et fagligt fællesskab blandt lægerne. Det tror Annemarie Zacho-Broe bl.a. har været en af grundene til, at fem unge læger har valgt at begynde som praktiserende læger i Fredericia Sundhedshus i 2018.

»Vi har lige nu 31 læger i byen, når der kommer fem nye, gør det en kæmpe forskel. De kan dække mange patienter,« siger hun.

Med både de fem nye og de andre læger, har der været en dialog om, hvordan sundhedshuset kan indrettes og tilpasses dem.

»Vi har talt med dem enkeltvis for at kunne undersøge, hvem af dem der kunne være interesseret i fælles venteværelse eller laboratorie. Det har nogen været interesserede i, mens andre hellere vil have deres eget. Vi har været nødt til at insisterende på et fælles hus, men også med muligheder for fleksibilitet,« siger Annemarie Zacho-Broe.

Den 1. december kunne Fredericia Kommune i en pressemeddelelse offentliggøre at endnu en læge flytter ind i sundhedshuset. Der er tale om praktiserende læge Kirsten Hald, der ser frem til at komme op i et sundhedshus, hvor der er mere plads, tværfagligt samarbejde og en bedre tilgængelighed for patienterne. Kirsten Hald har siden sundhedshuset start gerne ville være en del af huset, og nu glæder hun sig over, at hun kan flytte sin klinik til sundhedshuset.

»Vi glæder os rigtig meget til at komme op og være en del af fællesskabet, og få del i samarbejdet med de andre sundhedsaktører i kommunen. Vi synes, at sundhedshuset er godt for kommunen, og med et nyt indgangsparti, bliver det imponerende,« siger Kirsten Hald.

Sundhed i Fredericia skal løftes i flok

Det plejer egentligt at være regionernes ansvar at sikre lægedækning. Men Fredericia Kommune har valgt at gå ind i kampen om at sikre lægedækningen i kommunen, da de i kommunen ved, hvor vigtige praktiserende læger er for borgernes sundhed og valg af tilflytning til byen.

Annemarie Zacho-Broe er tilfreds med, at de som kommune kan bidrage arbejdet om at tiltrække læger, bl.a. ved tilbyde praksis i sundhedshuset

»Det har skabt en meget positiv forskel. Læger er lige så forskellige som alle mulige andre og har mange forskellige ideer. Derfor har vi prøvet at være nysgerrige på, hvad fremtidens læger egentligt gerne vil,« siger hun og fortsætter:

»Almen praksis er altafgørende i de nære sundhedstilbud. For os er det derfor meget oplagt at begynde at arbejde væk fra den klassiske opgavefordeling mellem kommuner og regioner, for vi tror på, at tiden er ovre, hvor vi sidder og peger på, hvem der har hvilke opgaver. Vi har et tæt samarbejde også på andre punkter med regionen, for hvis vi skal løfte sundheden i Fredericia, så skal vi løfte i flok‚« siger Annemarie Zacho-Broe,  velfærdsdirektør Fredericia Kommune.

Skriv kommentar