Nye anbefalinger for fire fedmemidler sendes i høring Sundhedsstyrelsen klar med anbefalinger for medicinsk behandling af fedme og overvægt. Fire lægemidler vurderes i et nyt udkast til et baggrundsnotat for Den Nationale Rekommandationsliste.

Fire lægemidler optræder i den anbefaling for farmakologisk behandling af fedme og overvægt, som Sundhedsstyrelsen netop har sendt i høring. Det drejer sig om Amfepramon, Bupropion-naltrexon, Orlistat og Liraglutid, der repræsenterer hver sin af de i alt fire lægemiddelgrupper, som styrelsen har vurderet, nemlig centralstimulerende anoreksika, kombination af antidepressiva og opioidantagonist, malabsorptiva og glukagon-lignende peptid […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement