Ny medicin vil koste 140 mio. kr. om året Omalizumab er på vej til det danske marked. Det kan nedsætte forbruget af inhalationsmedicin og reducere antallet af astmaanfald ? men det er dyrt

Det nye astmamiddel omalizumab, der er godkendt i USA, kan betyde medicinudgifter i Danmark på 140 mio. kr. om året. Behandlingsprisen er 70.000 kr. om året, og målgruppen for behandlingen er ca. 2.000 astmapatienter i Danmark. Omalizumab kan være på markedet i Europa til næste år.

Omalizumab sælges af medicinalvirksomheden Novartis under navnet Xolair. Det er et antistof, som hæmmer bindingen af immunglobulin E (IgE) til overfladen af mastceller. Dermed dæmpes den allergiske reaktion. Det gives som injektioner under huden hver anden eller hver fjerde uge i doser på 150-375 mg.

Midlet er i USA godkendt til behandling af patienter over 12 år med alvorlig allergisk betinget astma, der ikke kan kontrolleres effektivt med inhalationsbehandling.

Novartis skønner, at ca. 2.000 danske patienter ligger i målgruppen for Xolair. Firmaet har endnu ikke indsendt registreringsansøgning i Europa.

Sundhedsstyrelsens Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering (CEMTV) udsendte i december sidste år et varsel om omalizumab. Her gennemgås en række forsøg, hvor omalizumab er afprøvet i forhold til placebo. Forsøgene viser at omalizumab kan nedsætte forbruget af inhalationsmedicin og reducere antallet af astmaanfald med få bivirkninger. Langstidseffekten er ikke belyst.

Der er ikke offentliggjort nogen cost-effectiveness-analyse af omalizumab. Tre forsøg, delvist finansieret af producenten, har vist, at omalizumab kan nedsætte antallet af indlæggelser fra 3,42 til 0,26 pr. 100 patientår og antallet af skadestuebesøg fra 3,8 til 1,8 pr. 100 patientår. »Men det er uvist, om samme resultater kan opnås, når der ikke er tale om et forsøg,« skriver CEMTV.

Afprøvet på 44 danske patienter

En ny undersøgelse af omalizumab til patienter med kombineret astma og høfeber blev i sidste uge fremlagt ved årsmødet i American Academy of Allergy Asthma and Immunology (AAAAI] i San Francisco. Det var professor Ronald Dahl fra Århus Sygehus, der præsenterede resultaterne.

Af de 405 deltagere i undersøgelsen var 44 danske patienter. Undersøgelsen er støttet af Novartis, der fremstiller omalizumab.

Undersøgelsen delte de 405 deltagere i en omalizumabgruppe og en placebogruppe, der blev behandlet i 28 uger. Ligesom ved tidligere forsøg så man, at omalizumab nedsætter antallet af astmaanfald og forbedrer lungefunktionen, målt ved peakflow.

Men for første gang er det også vist, at behandlingen hjælper på høfebersymptomer hos astmapatienterne.

Ifølge Ronald Dahl, som har været med til at koordinere det internationale studie, ligger resultaterne for de danske patienter på linje med de samlede resultater i undersøgelsen.

Charlotte Frendved Hansen

Skriv kommentar