Nu, da Hjalte Aaberg stopper… … så kunne det måske være en mulighed at droppe den uduelige Sundhedsplatformen til fordel for det velfungerende Systematic.

Regionsdirektør Hjalte Aaberg har opsagt sin stilling i Region Hovedstaden med udgangen af 2018 og således vil der ved årsskiftet være én mindre af de hovedansvarlige for indførelsen af Sundhedsplatformen (SP) i Region Hovedstaden tilbage. Og én mindre til at tabe ansigt – sådan da – ved at regionerne Hovedstaden og Sjælland forlader SP til fordel for dét EPJ-system (Systematic), som er så velfungerende i Region Midtjylland, og som nu også Region Syddanmark har valgt at tilslutte sig.

Så vil det være muligt at kommunikere via EPJ de enkelte regioner imellem, til glæde for patienterne og de ansatte i sygehusvæsenet. Yderligere synes det nærliggende, at der også vil være en betragtelig økonomisk gevinst ved anvendelse af ét fælles EPJ-system regionerne imellem, dels hvad angår servicering, vedligeholdelse og udbygning af systemet, dels – og måske i særlig grad – ved øgning af produktiviteten (til det tidligere niveau fra før indførelsen af SP) i de regioner, der anvender det ikke-intuitive, overregistrerende, tidsrøvende og ikke brugervenlige IT-system Sundhedsplatformen.

Overførsel af data til de landsdækkende patientregistre vil kunne bringes til at fungere igen, ligesom samkørslen med det fælles medicinkort FMK atter vil kunne fungere betryggende, således at fejl- og dobbeltmedicinering undgås.

Og endelig kunne man håbe på, at dette vil forbedre resultaterne af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) for patienterne i Hovedstadsområdet, hvor de nyeste tal viser, at Region Hovedstaden ligger under landsgennemsnittet på stort set alle punkter.

Kommentarer

  1. Hvor kan man da kun være SÅÅÅÅ enig med den gode forhenværende overlæge Jens Hertz. Tak for det gode indspark. Jo flere, jo bedre! Af samme årsag stiftede jeg Facebook gruppen “Sundhedsplatformen? Nej tak! hvor vi nu er 4000+ medlemmer ca. 900 læger. Det er en katastrofal IT-skandale, at vi nu har et fortvivlende IT-jerntæppe slave åg lagt ned over øst, medens vest har et særdeles velfungerende, brugervenligt og patientsikkert IT-system. I min vurdering er Systematic Midt-EPJ en faktor 10 til 100 bedre end SP. Det er og bliver det glade vanvid, at desperat holde fast på SP.

Skriv kommentar