Mogensen

Debatten bliver ikke mere skinger i medierne. Du skulle høre, hvad der nogle gange bliver sagt til vores møder (…) det kan nærmest få pressedebatten til at ligne den rene søndagsudflugt nogle gange

Skriv kommentar