Medicinrådet ønsker nordiske drøftelser af Spinraza Danske, svenske og nordisk prioriteringsmyndigheder skal udveksle erfaringer om dyrt lægemiddel.

Medicinrådet fortsætter drøftelserne om det dyre lægemiddel Spinraza, som er ny behandling af den invaliderende og i nogle tilfælde dødelige sygdom spinal muskelatrofi. Rådet vil igen efterspørge data for livskvalitet, tage initiativ til en skandinavisk faglig dialog og fortsætte drøftelserne på rådets møde i april, hvor fagudvalget vedrørende spinal muskelatrofi også vil blive inviteret til […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement