Lungekræftpatienter klarer sig bedre med lavdosisstråling Mindre intensiv behandling fører til bedre kontrol med sygdomsudvikling og spredning, og forbedrer den samlede overlevelse

Strålebehandling med en standarddosis er sikrere, mere effektiv, og giver længere overlevelse end højdosis strålebehandling af patienter med fremskreden ikke småcellet lungekræft. Det viser resultaterne fra fase III af en amerikansk undersøgelse, som fremlægges på ASCO. Selv om en strålingsdosis på 60 Gy allerede er standard, bruger mange amerikanske læger højere doser på 74 Gy, […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement