Lovende forskning i dialyse

Et lovende samarbejde mellem klinisk biokemisk afdeling og nyremedicinsk afdeling 272 på Sydjysk Sygehus i Esbjerg kan blive epokegørende for behandlingen af dialysepatienter verden over, skriver Ribe Amts nyhedsbrev.

Et blodfortyndende produkt ? heparin ? sprøjtet ind i posedialysevæsken gør dialysen mere skånsom over for patientens bughinde. Derved forlænges sandsynligvis den periode, hvor patienten kan klare sig ved egen hjælp hjemme, og tidspunktet for tre ugentlige bloddialyseophold på sygehuset udskydes.

De videnskabelige forsøg, som har involveret 11 patienter, har vist éntydigt positive resultater, uden bivirkninger, oplyser to involverede læger, Jonas Sjøland og Robert Smith Pedersen.

Nicolai Döllner

Skriv kommentar