Lov om Nationalt Genom Center vedtaget Alle Folketingets partier på nær Enhedslisten har stemt for at vedtage lov om National Genom Center.

Den har været længe undervejs, men i går, tirsdag 29. maj, blev loven om oprettelse af Nationalt Genom Center vedtaget. Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet.

Loven var til 3. behandling i Folketinget, og alle Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten stemte for.

»Med Nationalt Genom Center skaber vi rammerne for bedre udnyttelse af personlig medicin i Danmark og en væsentlig udvikling i vores sundhedsvæsen. Vi skal bruge oplysninger om f.eks. genetik til at gøre patientbehandlingen endnu bedre og med færre bivirkninger. Det Nationale Genom Center skal også sikre mere ensartede og trygge rammer for, hvordan vi kan dele, opbevare og kombinere oplysninger på en sikker facon,« har sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) tidligere sagt..

Ellen Trane Nørby løb også ind i nogle problemer, det da kom frem, at politiet kunne får adgang til centrets data. Men hun har siden kommet med et ændringsforslag, der skal garantere, at politiet ikke kan få adgang til oplysninger fra Nationalt Genom Center i andet end sager om terror.

Lovforslaget har fået en del kritik fra bl.a. Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin. Han har nemlig ment, at loven ville bryde med princippet om retten til privatliv.

Skriv kommentar