Lisbeth Lintz
Overlægeforeningens repræsentantskab har valgt Lisbeth Lintz som foreningens formand for de kommende tre år.Foto: Claus Boesen

Lisbeth Lintz bliver formand for Overlægeforeningen Overlægerne har talt. Lisbeth Lintz er blevet valgt som formand på Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde, hvor ingen modkandidater udfordrede hende.

»Hvis jeg troede, at en anden kunne gøre det lige så godt som mig, så ville jeg ikke stille op,« sagde Lisbeth Lintz for nyligt til Dagens Medicin. Det var der åbenbart enighed om blandt overlægerne, for ingen modkandidater turde at udfordre hende i kampen om formandsposten. Dermed er Lisbeth Lintz netop blevet valgt som formand for Overlægeforeningen på foreningens repræsentantskabsmøde i Vejle.

Lisbeth Lintz er gået til valg på, at styrke kommunikationen i Overlægeforeningen. Det gælder internt, hvor alle overlæge uanset speciale skal kunne få den rette vejledning i foreningen. Samtidig skal informationsstrømmene internt i foreningen udnyttes langt bedre, da informationen mellem bestyrelsen og tillidsrepræsentanter på lokalt niveau i øjeblikket har et stort uudnyttet potentiale.

Kommunikationen skal også styrkes eksternt, hvor den nye formand gerne ser, at overlægerne kommer til at fylde meget mere i mediebilledet.

Lisbeth Lintz overtager formandsposten fra Anja Mitchell, der efter at have været formand i seks år ikke kan genopstille. Hun bliver samtidig formand for Foreningen af Speciallæger.

Lisbeth Lintz er 50 år, uddannet speciallæge i geriatri og i intern medicin og arbejder som overlæge på Holbæk sygehus.

Hun har flere års fagpolitisk arbejde med i bagagen. Det sidste år har hun været næstformand i Overlægeforeningen, hvor hun siden 2015 har været medlem af bestyrelsen. Fra 2007-2013 var Lisbeth Lintz formand for Yngre Læger efter i årevis at have været faglig aktiv som tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant.

Skriv kommentar