Leukæmipatienter får gratis medicin Patienterne skal fortsat have adgang til behandling med det middel, de kender. Derfor fortsætter Genzyme med at udlevere alemtuzumab til en lille gruppe af patienter med kronisk lymfatisk leukæmi.

En mindre gruppe patienter med kronisk lymfatisk leukæmi har særlig gavn af behandling med lægemidlet alemtuzumab. Det kom derfor bag på hæmatologer og patienter, da producenten Genzyme i 2012 valgte at afregistrere alemtuzumab – dengang solgt under navnet MabCampath – for i stedet at satse på en ny indikation. Alemtuzumab er i dag indregistreret under navnet Lemtrada, til behandling af såkaldt recidiverende-remitterende multipel sklerose. Men selv om alemtuzumab er afregistreret til indikationen kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), kan danske hæmatologer fortsat...