Læs de 14 lovforslag Sundhedsministeriet har lagt 14 lovforslag frem, som regeringen vil gennemføre i det kommende folketingsår.

Oktober   Ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Ret til hurtig udredning og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg m.v.)Lovforslaget vedrører ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet inden for 30 dage samt differentierede ventetider under det udvidede frie sygehusudvalg. Forslaget følger op på regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement