Læger undrer sig over brev om tilskud Læger og Lægemiddelstyrelsen reagerer på brev fra Pfizer til praktiserende læger

Sundhedsministeriet har besluttet, at der fortsat skal være generelt tilskud til Celebra og de øvrige såkaldte cox 2-hæmmere. Det fortæller medicinalfirmaet Pfizer 2. marts i et brev til landets praktiserende læger.

Men hverken Indenrigs- og Sundhedsministeriet eller Lægemiddelstyrelsen kan umiddelbart genkende konklusionen i Pfizers brev. Herfra er reaktionen, at det fortsat er uafklaret hvilken form for tilskud, der fremover skal være til cox 2-hæmmerne, men at produkterne indtil videre beholder deres generelle tilskud.

I ministeriet siger kontorchef Paul Schüder, at sagen er sat i bero på opfordring fra Lægemiddelstyrelsen, og Lægemiddelstyrelsen har valgt at lægge et forsigtigt dementi ud på sin hjemmeside, hvor styrelsen præciserer, at sagen er stillet midlertidigt i bero indtil Medicintilskudsnævnet har foretaget en ny, samlet vurdering af cox 2-hæmmernes tilskudsstatus:

»Vi har reageret, fordi vi mener, at Pfizers brev hverken er særlig præcist eller særligt fyldestgørende for, hvad status i sagen reelt er,« siger chefkonsulent i Lægemiddelstyrelsen Karsten Jørgensen.

Pfizers brev har også resulteret i en klage til Nævnet for Medicinsk Informationsmateriale (NMI). Klageren, praktiserende læge Peter Kjærgaard fra Stenløse i Nordsjælland, mener at brevet giver indtryk af, at der nu er kommet en endelig beslutning om, at Celebra og de øvrige cox 2-hæmmere skal have generelt tilskud.

Træt af smart information

»Det er en utroværdig måde, Pfizer informerer os på. Når man læser det, får man indtryk af, at sagen er faldet på plads. Og det er den jo ikke, men alene stillet midlertidigt i bero, indtil der foreligger en ny afgørelse i sagen. Jeg er træt af den lidt for smarte måde, industrien informerer praktiserende læger på. Nu må vi reagere og gøre det klart for både myndigheder, patienter og industri, at vi er økonomisk bevidste og opmærksomme på ikke at udskrive unødvendigt dyre lægemidler,« siger Peter Kjærgaard.

Han mener, at Pfizers udmelding også på længere sigt kan skade firmaets forhold til de praktiserende læger.

»De skal være redelige i deres information til læger og patienter. Det har de ikke været i denne sag. Brevets oplysninger er vildledende for patienter og læger,« mener Peter Kjærgaard.

Hos Pfizer Danmark afviser kommunikationsdirektør Kim Røjgaard, at firmaet har udsendt misvisende oplysninger.

»Vi har modtaget et brev fra ministeriet, hvori de skriver, at sagen om Celebras tilskudsstatus er stillet i bero, indtil der foreligger en ny indstilling fra Lægemiddelstyrelsen. Indtil da er der fortsat generelt tilskud til Celebra,« siger Kim Røjgaard.

Pfizer har henvendt sig til Lægemiddelstyrelsen for at få klarlagt, hvorvidt styrelsens vurdering af tilskuddet til cox2-hæmmere begynder helt forfra.

Tilskud til cox 2-hæmmere i Danmark

Tilskud til cox 2-hæmmere i Danmark

Niels-Bjørn Albinus

Skriv kommentar