Lægeformænd: Derfor rapporterer vi ikke fejl Det er i højere grad et spørgsmål om et besværligt indrapporteringssystem end om en dårlig patientsikkerhedskultur blandt læger, når størstedelen af alle fejl aldrig bliver indberettet, mener Lægeforeningen og Foreningen af Speciallæger.

Billedet af den ufejlbarlige læge er blevet skiftet ud med mottoet om, at man skal lære af sine fejl. Det mener både Lægeforeningen og Foreningen af Speciallæger. Ifølge foreningerne har der udviklet sig en åben patientsikkerhedskultur gennem de senere år, hvor læger og andre sundhedspersoner frit kan tale om de fejl og utilsigtede hændelser, der […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement