Søren Helsø
De medicinstuderende, der arbejder på landets simulationscentre, er ansat på vidt forskellige vilkår, siger Søren Helsø, der er de studerendes forhandlingsleder og selv ansat på simulationscentret, der er tilknyttet Region Midtjylland.

Lægestuderende på simulationscentre arbejder uden overenskomst Et længere forhandlingsforløb mellem RLTN og de studerende, der er ansat på landets simulationscentre, er afbrudt. Parterne kunne ikke enes, og de studerende opfatter udsigten til en overenskomstaftale som dyster.

De medicinstuderende, der arbejder på landets simulationscentre, hvor man tester medicin og kirurgi, får ikke løn under sygdom, ligesom de ikke bliver kompenseret for at være fleksible med deres vagter. Nogle kan blive opsagt uden varsel, mens der også er forskellige lønningsniveauer for de godt 200 studerende, der arbejder på centrene.

Det er nogle af grundene til, at Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) vil have en overenskomst på plads med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). Det forklarer Søren Helsø, der er de studerendes forhandlingsleder og selv ansat på simulationscentret, der er tilknyttet Region Midtjylland.

»Folk har længe været ansat på forskellige aftaler. Her i Region Midtjylland er halvdelen af vores gruppe f.eks. ansat på en kontrakt, hvor man har to måneders opsigelse, mens den anden halvdel ikke har noget opsigelsesvarsel overhovedet. Så de kan altså blive fyret fra dag til dag uden konsekvenser. Og på Herlev og Rigshospitalet, har de haft helt tredje aftaler, så vi vil forsøge at ensarte tingene, for de ansatte laver det samme stykke arbejde, siger han.

Derudover er de vigtigste punkter på de studerendes dagsorden sygeløn, løn for overarbejde og honorering for fleksibilitet.

»I dag påtager de lægestuderende ved centrene sig at dække hinanden ind ved sygdom og andre former for fravær. Det bør naturligvis aflønnes. Vi ønsker også en rimelig overarbejdsbetaling og fleksibilitetshonorering for vagtplanlægning og fleksibilitet i dækningen af vagter,« siger han.

Dag til dag-ansatte

Ifølge Søren Helsø er der godt 200 studerende på simulationscentrene, og FADL har i næsten 10 år arbejdet for at få gruppen ind under en overenskomst. Foreningen forhandler i forvejen overenskomst for sygeplejevikarer, lægevikarer og de universitetsansatte. Senest forsøgte FADL under overenskomstforhandlinger i 2015 at få de simulationsansatte med i en overenskomst, men fordi regionerne kun havde et lille kendskab til området, nedsatte de i stedet en arbejdsgruppe, forklarer Søren Helsøe.

»Officielt var det for at afdække, hvad de ansatte egentlig udfører for noget arbejde for at kunne sætte det ind i nogle kasser, som man kunne forhandle ud fra. Aftalen ved forhandlingsbordet i 2015 var, at vi skulle være i hus med forhandlingerne i 2017,« siger han.

Men de reelle overenskomstforhandlinger, der begyndte i foråret 2017, blev indstillet i oktober. For selvom de medicinstuderende, der arbejder som lægevikarer får løn under sygdom, og sygeplejevikarer får et ‘holdtillæg’ der svarer til et tillæg for fleksibilitet, kunne ingen af delene komme med i en overenskomst for de simulationsansatte, forklarer Søren Helsøe.

»RLTN vil gerne have dag til dag-ansættelser på vores område, så man nærmest er daglejer, der slet ikke indgår i det større fællesskab,« siger han og fortsætter:

»Regionerne kom med et udspil til en overenskomst, der lå så langt fra det, vi havde forestillet os. Vi forsøgte at spørge dem, om der ikke var noget, vi kunne rykke på. De ansatte er gået rigtig meget ned i løn, især på Herlev og Rigshospitalet, for at kompensere for at få en fælles aftale. De har strukket sig på så mange områder, men regionerne var ikke til at hugge eller stikke i. Vi forsøgte at holde mæglingsmøde, men på ingen områder ville de rykke sig.«

Samlede forhandlinger

Men i RLTN afviser forhandler Lisbet Langbjerg Sørensen, at forhandlingerne er endegyldigt afbrudt. Hun vil ikke kommentere på det konkrete indhold i processen mellem de to parter, men fastholder, at der stadig er mulighed for at nå en aftale.

»Vi har bare ikke kunne nå til et resultat sammen, endnu. Vi er sådan set i gang, men lige nu er vi vel i en tænkepause. Vi har foreslået, at vi prøver at forhandle det samlet omkring OK18, som ligger lige om hjørnet. Jeg tænker bare, det er der, vi er,« siger hun.

OK18 er en samlet forhandling af overenskomsterne mellem FADL og RLTN, og kravene fra partnerne skal lægges frem 12. december. Men de medicinstuderende har ikke nogle store forventninger til, at regionerne vil være lydhøre, hvis de simulationsansattes vilkår bliver taget op igen til den tid.

»Jeg kan slet ikke se, hvad det skulle gøre godt for, når vi har forhandlet i så mange år allerede. Jeg kan også frygte, at man vil prøve at inddrage de andre overenskomster i de her forhandlinger. Jeg synes, det er meget uheldigt, hvis det kommer til at gå ud over f.eks sygeplejevikarerne, at vi gerne vil have en overenskomst på det her område,« siger Søren Helsø.

Skriv kommentar