Lægemiddelkomité: Op til politikerne om det offentlige skal betale hiv-medicin til raske mænd

Lægemiddelkomité: Op til politikerne om det offentlige skal betale hiv-medicin til raske mænd HIV-midlet Truvada er godkendt som forebyggende behandling til raske mænd, men politikerne må afgøre, om det offentlige skal betale for behandlingen, siger Medicinrådet.

»Den beslutning kan vi ikke træffe – det må politikerne gøre.«

Sådan svarer Region Hovedstadens regionale lægemiddelkommité (RLK) på en henvendelse fra infektionsmedicinere fra Rigshospitalet, der for nylig har bedt komitéen om at forholde sig til, hvorvidt den offentlige kasse skal betale for forebyggende HIV-behandling med midlet Truvada fra Gilead. Spørgsmålet kommer efter at det europæiske lægemiddelagentur EMA har udvidet Truvadas indikation til ikke kun at omfatte behandling af hiv-smittede, men også til forebyggende behandling af ikke hiv-smittede mænd, der har sex med andre mænd.

»Om det offentlige skal betale den regning, kan RLK ikke tage stilling til, da vi synes, det er en principiel beslutning, om man nu fra sygehusvæsenet skal udlevere medicin til raske personer, som ikke ønsker at bruge kondom – og med en betydelig udgift for de hospitaler. Beslutningen må enten træffes politisk eller af Sundhedsstyrelsen,« siger formanden for RLK Steen Werner Hansen, der gør opmærksom på, at der er tale om en vedvarende behandling for dette segment af mænd, som generelt har mange seksuelle kontakter.

»Vedvarende Truvada-behandling koster i størrelsesordenen 70.000 kr. om året. Kondomer er et billigt alternativ,  og da der er kommet langt billigere generisk behandling kunne man også lade egen læge udskrive recepter,« siger Steen Werner Hansen.

Jan Gerstoft, der som klinisk professor på Rigshospitalet behandler hiv-patienter, vurderer situationen anderledes. Han ser flere grunde til, at det offentlige betaler den forebyggende behandling med hiv–medicin – såkaldt PreP (Pre-exposure prophylaxis).

»Forebyggende behandling med Truvada er virkelig noget, der batter rent forebyggelsesmæssigt,« siger Jan Gerstoft og pointerer, at dette segment er kendetegnet ved at blive ved med at have usikker sex.

Forsøg i Frankrig og England viser, at mænd tilhørende dette segment har vist sig gode til at tage medicinen. Man har også vist, at mænd, der modtager forebyggende behandling med Truvada ikke udvikler resistens over for medicinen,« siger Jan Gerstoft. Han afviser, at prisen på vedvarende Truvada-behandling er meget høj.

»Inden for de seneste dage er der sket nogle radikale prisfald på HIV-medicin. Generisk Truvada koster nu ikke mere end 1.000 kr. om måneden, og hvis man vælger en model, hvor man i stedet for Truvada. som er en kombinationstablet, giver tilsvarende stoffer enkeltvis, kommer man ned på 400 kr. om måneden,« siger Jan Gerstoft.

Bivirkningerne anser Jan Gerstoft heller ikke for at være noget problem, da en simpel blodprøve hver tredje måned er nok til at se, om nyrerne kan klare behandlingen.

»Det er kun de ‘hurtigkørende’ mænd, der får mange seksuelle kontakter over nettet og via apps, og som tager stoffer i forbindelse med sex, der skal have lægemidlet. Det kan man så mene om, hvad man vil, men det er sådan, de lever livet i dette segment i dagens Danmark. Ved at gå ud og tilbyde PreP til det segment vil vi muligvis være det første land, der kan stoppe HIV-epidemien. Det kører i forvejen rigtig godt, men lige præcis det her har vi endnu ikke ordentligt styr på,« siger Jan Gerstoft og fortsætter:

»Rigtig mange lande i Europa finansierer behandlingen deriblandt Norge, Frankrig, Skotland, Sverige og Tyskland. Officielle instanser som WHO anbefaler også behandlingen, og det samme gør det europæiske center for sygdomskontrol ECDC. Så kan der være lidt om hvem, der skal betale, men det er ikke i tvivl om, at det er en god forretning i forhold til at betale penge til en hiv-patient resten af livet,« siger Jan Gerstoft.

Han gør opmærksom på, at Truvada som HIV-medicin hidtil har tilhørt den kategori af lægemidler, hvor det offentlige betaler behandlingen. Derfor må lægemidlet aktuelt kun udleveres for sygehuse. Hvis lægemidlet skal udleveres til forebyggende behandling til raske mænd, skal man overveje, om lægemidlet skal gøres tilgængelig på apoteket.

 

Skriv kommentar