Kortison hjælper mod mild falsk strubehoste

En dosis dexamethason til børn med milde former for falsk strubehoste halverer behovet for yderligere behandling. Børnene sover mere, og forældrene bliver mindre stressede. Det viser en canadisk undersøgelse offentliggjort i New England Journal of Medicine.

Selv om milde former for falsk strubehoste hos et barn er en relativt harmløs tilstand, gør den ofte forældrene urolige: At ens barn hoster som en hund, stresser forældrene. Desuden ligner symptomerne ved falsk strubehoste den livstruende sygdom epiglottitis ? betændelse i strubelåget.

Tidligere studier har vist, at svær til middelsvær falsk strubehoste kan behandles med kortisonpræparatet dexamethason, men for milde symptomer har effekten ikke været kendt.

De canadiske forskere gennemførte et dobbeltblindet, placebokontrolleret studie med 720 børn. Målet var en registrering af, hvor mange børn der efter syv dage havde haft behov for yderligere behandling. I gruppen af børn, der fik dexamethason, var andelen mere end halveret ? 7,3 pct. mod 15,3 pct. i placebogruppen. Børn behandlet med dexamethason mistede mindre søvn: 2,9 timer sammenlignet med 4,2 timer. Endelig faldt forældrenes stress i det første døgn signifikant.

Forskerne nævner, at brug af kortison til små børn med milde symptomer kan være unødvendig. Modargumentet er efter deres vurdering, at selv om falsk strubehoste kan synes triviel for sundhedspersonalet, skaber symptomerne betydelig uro hos forældrene, der måske opsøger hjælp gentagne gange. Behandling med dexamethason er billig og effektiv, og derfor mener forfatterne, at den kan forsvares.

Niels-Bjørn Albinus

Skriv kommentar