Systematisk efteruddannelse: Patienten med søvnforstyrrelse – MiddelfartSøges godkendt til refusion

16 maj, 08:15 - 16:00

Målgruppe:

Kurset er målrettet praktiserende læger, der ligeledes kan søge PLO om refusion.
Andre sundhedspersoner og andre med interesse for emnet, kan også deltage på kurset.

Dette kursus søges godkendt til refusion fra Fonden for Almen praksis.

 

Program:

08.15-08.45: Registrering og morgenbuffet

08.45-08.55: Velkommen og introduktion til kurset
Kursusleder: Philip Hasselqvist, speciallæge i almen medicin, København
Underviser: Poul Jennum, professor, overlæge, dr.med., Rigshospitalet

Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og diskussion med kursusdeltagerne

08.55-09.55: Jetlag – Søvncyklus og søvnens fysiologi
– Patientcase
– Søvncyklus og fysiologi
– Melatonin som behandling til voksne
Poul Jennum, professor, overlæge, dr.med., Rigshospitalet

09.55-10.45: Insomni – søvnforstyrrelse uden bagomliggende sygdom
– Patientcase
– Søvnbesvær (insomni)
– Non-farmakologisk behandling
Poul Jennum, professor, overlæge, dr.med., Rigshospitalet

10.45-11.00: Pause

11.00-11.50: Sovemedicin
– Patientcase
– Præparatvalg
– Særlige forhold vedr. ældre
– Bilkørsel/maskinebetjening
– Afhængighed og udtrapning
Poul Jennum, professor, overlæge, dr.med., Rigshospitalet

11.50-12.45: Børn med søvnproblemer
– Patientcase
– Narkolepsi
– Melatonin, promethazin (Phenergan) og anden sovemedicin til børn
Poul Jennum, professor, overlæge, dr.med., Rigshospitalet 

12.45-13.45: Frokostpause

13.45-14.35: Søvnapnø og snorken
– Patientcase
– Søvnapnø
– Snorken
Poul Jennum, professor, overlæge, dr.med., Rigshospitalet

14.35-14.50: Pause

14.50-15.40: Søvnforstyrrelser i almen praksis
– Udredning, behandling
– Håndtering af sovepillerecepter
– Samarbejdsflader i region og kommuner
– Personalets opgaver, implementering
Kursusdeltagerne og Philip Hasselqvist

15.40-16.00: Opsummering og evaluering 
Philip Hasselqvist

16.00: Tak for denne gang
Philip Hasselqvist

 

Pris:

Praktiserende læger og andre sundhedspersoner: 4.500 kr. ekskl. moms (5.625 kr. inkl. moms)

Særpris for konsultationssygeplejersker: 3.500 kr. ekskl. moms (4.375 kr. inkl. moms)
Vær OBS på, at konsultationssygeplejer ikke kan få dette kursus refunderet.

Andre: 6.000 kr. ekskl. moms (7.500 kr. inkl. moms)

Prisen er ekskl. middag om aftenen og overnatning.
Middag om aftenen kan vælges ved tilmelding og koster 540 kr. inkl. moms for 2 retter samt 2 glas vin.
Overnatning skal bookes direkte hos Hindsgavl Slot på Hindsgavl@hindsgavl.dk – husk venligst at oplyse hvilket kursus du deltager på.
Pris for overnatning i enkeltværelse/dobbeltværelse: 1.095 kr./1.295 kr. inkl. moms.

OBS: Som betalende deltager er din tilmelding bindende 2 måneder før afholdelse af kurset.

Dagens Medicin lægger moms på alle deres fakturaer.

 

TILMELD DIG KURSET HER

 

Formål: 
Kurset vil opdatere din viden om forskellige typer af søvnforstyrrelser med relevans for almen praksis. Sygehistorie, eventuelle undersøgelser og diagnostik vil blive gennemgået. Vi vil se på håndtering af patienter med søvnforstyrrelser, hvor der ikke findes behandlingsmuligheder af bagomliggende sygdom, herunder rationel brug af non-farmakologisk og farmakologisk behandling af patienter med søvnløshed. Udtrapning af sovemedicin, sovemedicin og bilkørsel, samt organisation og uddelegering ved behandling af søvnforstyrrelser i almen praksis vil blive gennemgået.

Varighed: 
1 kursusdag med i alt 5 timers undervisning eksklusive pauser, i tidsrummet 8.00 – 18.00.

Emner som kurset skal omhandle

Medicinske færdigheder og viden
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

  • Evidensbaseret  opdateret viden vedrørende sygdomme, relevante for almen praksis, hvor søvnforstyrrelser er et centralt symptom
  • Rationel udredning af patienter med søvnforstyrrelse, som symptomet præsenteres i almen praksis, herunder fokus på vigtige oplysninger fra sygehistorien, relevante laboratorium undersøgelser og eventuel anden relevant diagnostik
  • Håndtering patienter med søvnforstyrrelser, hvor der ikke findes behandlingsmuligheder af bagomliggende sygdom, herunder rationel brug af non-farmakologisk og farmakologisk behandling af patienter med søvnløshed
  • Viden om udtrapning af sovemedicin hos patienter, der er i uhensigtsmæssig behandling
  • Viden om sovemedicin i relation til bilkørsel/maskinbetjening

Forhold vedrørende kommunikation og samarbejde
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

  • Sygehistoriens betydning ved udredning af patienter med søvnforstyrrelser
  • Styrke kendskab til kommunale og regionale samarbejdsflader og tilbud f.eks. ved behov for hjælp til udtrapning og særlige forhold vedrørende ældre patienter

Forhold omkring organisation
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

  • Diskussion af uddelegering og håndtering af opgaver i forbindelse med udredning, behandling og monitorering af patienter med søvnforstyrrelser i almen praksis

Implementering
Aktiviteten skal beskæftige sig med:

  • Diskussion af, hvordan lægen får indarbejdet ny viden og nye erkendelser i forhold til egen praksis